Informacje « powrót

Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Przetargi powyżej 30 000 Euro

 
Dostawa pokarmu dla ptaków, gadów, ryb i dla pozostałych zwierząt dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2017

Ogłoszenie o wyborze

Dostawa zwierząt dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI numer sprawy AT - ZP - 226 | 10 | 2017

Dostawa zwierząt dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI numer sprawy AT - ZP - 226 | 9 | 2017

Dostawa zwierząt dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI numer sprawy AT - ZP - 226 | 8 | 2017

Dostawa pokarmu dla ptaków, gadów, ryb i dla pozostałych zwierząt dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE - Dozorowanie i ochrona terenu, obiektów, osób i mienia Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku w roku 2017

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

[1] [2] [3]       następna strona


^ do góry