Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Archiwum Przetargi powyżej 30 000 Euro

Dostawa warzyw i owoców dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2021

Płock, dnia 21.12.2020 r.

AT – ZP – 226 | 18 | 2020                                                                                                 

 

INFORMACJA O WYBORZE

 NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej jako: ustawa Pzp Zamawiający - Gmina – Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa warzyw i owoców dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku  w roku 2021

 

W wyniku badania i oceny ofert wybrano w poszczególnych częściach oferty złożone przez:

 

część 1 – MAR-FRUIT Marcin Staniszewski, ul. Wiosenna 21, 09-410 Płock, Cena oferowana brutto: 95.943,33 zł, Termin dostawy: 24 godziny.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60 %, Termin dostawy 40%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60 pkt. + Termin dostawy 40 pkt. = Łącznie 100 pkt. oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych  i spełnia warunki określone w SIWZ.

 

część 2 – MANGO Violetta Hajer, ul. Sowia 47B, 87-880 Wieniec Zalesie, Cena oferowana brutto: 121.453,70 zł, Termin dostawy: 24 godziny.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60 %, Termin dostawy 40%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60 pkt. + Termin dostawy 40 pkt. = Łącznie 100 pkt. oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych  i spełnia warunki określone w SIWZ.

                                                                                       

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 6 ofert – Zbiorcze zestawienie ofert wraz z punktacją stanowi Załącznik Nr 1 do pisma.

 

 

ZATWIERDZAM

Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

Jednostki Budżetowej w Płocku

 

 Krzysztof Kelman

 

do pobrania:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 1

OGŁOSZENIE

DZIAŁ I

DZIAŁ II - OPZ

DZIAŁ III - WZÓR UMOWY

INFORMACJA Z OTWARCIE OFERT

 


^ do góry