Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Archiwum Przetargi powyżej 30 000 Euro

Dostawa i dystrybucja energii cieplnej dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostki Budżetowej w Płocku.

Płock, dnia 10.03.2021 r.

AT - ZP - 226 | 36 | 2020                                                    

                                                                                  www.zoo.plock.pl

   Tablica Ogłoszeń

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

 

Dotyczy: Dostawa i dystrybucja energii cieplnej dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku.

 

Zamawiający: Gmina – Miasto Płock,  Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 informuje, że w dniu 22.02.2021 r. udzielił zamówienia w przedmiotowym postępowaniu (Część I - Budynek A - biurowy zlokalizowany na działce nr 850 o mocy 150 kW) prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki firmie:

 

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.

ul. Słonimskiego 1A

50-304 - Wrocław

 

 

                              ZATWIERDZAM

                                 Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego   

                                  Jednostki Budżetowej w Płocku

 

                                     Krzysztof Kelman

 

 

OGŁOSZENIE


^ do góry