Aktualności « powrót

Konkurs na rzeźbę SKRZYDLACI ŚPIEWACY nadal trwa!

Zachęcamy wszystkich młodych artystów do wykonania rzeźby przedstawiającej ptaka śpiewającego. Wszystkie prace dostarczone do płockiego ZOO do dnia 19 listopada 2018r. wezmą udział w konkursie "Skrzydlaci śpiewacy". Na autorów najlepszych prac czekają nagrody niespodzianki.

Celem konkursu jest rozwijanie w dzieciach i młodzieży zainteresowania biologią i zagrożeniami ptaków śpiewających Azji i Europy. Konkurs jest częścią kampanii na rzecz ochrony ptaków śpiewających „MILCZĄCE LASY”,  której inicjatorem jest EAZA .

Jaki jest temat konkursu?
Preferowane gatunki azjatyckie (objęte Kampanią „Milczące Lasy”) to: szpak balijski (Leucopsar rothschildi), gwarek wielki (Gracula robusta), kitta krótkosterna (Cissa thalassina), sójkowiec białogłowy (Garrulax bicolor), bilbil żółtogłowy (Pycnonotus zeylanicus), sroczek białorzytny (Copsychus malabaricus).

Natomiast przykładowe europejskie ptaki z podrzędu śpiewające to: sikora bogatka, sikora modra, szczygieł, wilga, gil, kowalik, jemiołuszka, strzyżyk, kos, skowronek, zięba, sójka, trznadel, sroka, jaskółka, wróbel, rudzik. Rzeźba nie może być większa niż 15cmx15cmx15cm.  

Jakie są kategorie wiekowe?  
Konkurs bedzie rozstrzygany w dwóch kategoriach wiekowych:
- kategoria I - DZIECI w wieku 6 - 10 lat
- kategoria II - MŁODZIEŻ w wieku 11-15 lat

Jak wziąć udział w konkursie?

  1. Wykonaj dowolną techniką rzeźbę (np. gipsową, glinianą, drewnianą czy z mydła lub modeliny) przedstawiającą ptaka śpiewającego Azji lub Europy wybranego gatunku.
  2. Do pracy należy dołączyć wypełniony i podpisany przez opiekuna prawnego FORMULARZ ZGŁOSZENIA.
  3. Rzeźbę z formularzem wyślij pocztą lub dostarcz do nas osobiście najpóźniej do 19 listopada.
  4. Nagrodzone osoby zostaną o tym powiadomione telefonicznie. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 27 listopada.

 

REGULAMIN KONKURSU "SKRZYDLACI ŚPIEWACY" (pobierz)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRACY DO KONKURSU (pobierz)


^ do góry