Ochrona przyrody « powrót

Kampanie

Europejski Związek Ogrodów Zoologicznych i Akwariów czynnie działa na rzecz ochrony gatunków i ich środowisk. Regularnie organizowane są kampanie dla ratowania wybranych, najbardziej zagrożonych naturalnych ekosystemów i zwierząt tam mieszkających. Wszystkie zrzeszone w EAZA ogrody zoologiczne podejmują działania edukacyjne na rzecz uświadamiania społeczeństwu zagrożeń wynikających z zanikania różnorodności biologicznej naszej planety.

Zobacz też strony: www.eaza.net i www.waza.org

http://www.eaza.net/campaigns/Pages/Introduction.aspx

Płockie ZOO również aktywnie włącza się we wszystkie kampanie prowadzone przez EAZA :

 
2015-2017 Co w trawie piszczy?2015-2017 Co w trawie piszczy?

Kampania „Co w trawie piszczy” zorganizowana jest we współpracy trzech dużych europejskich organizacji przyrodniczych i naukowych: Międzynarodowego Stowarzyszenia Ogrodów Botanicznych (BGCI), Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA) i Europejskiej Sieci Centrów Nauki i Muzeów (Ecsite). Celem Kampanii jest pomoc społecznościom europejskim w bliższym poznaniu rodzimych gatunków roślin i zwierząt, żyjących w określonych ekosystemach, co może mieć znaczenie w ochronie naszego kontynentu przed utratą różnorodności biologicznej i inwazją obcych gatunków.

2013/15 - Dwa bieguny, jeden świat2013/15 - Dwa bieguny, jeden świat

Kampania EAZA 2013 / 2015 dotyczy obszarów podbiegunowych i niezwykłej różnorodności żyjących tam zwierząt oraz zagrożeń, z jakimi się zmagają. Głównym celem kampanii „Dwa bieguny, jeden świat” (ang. "Pole to pole") jest propagowanie kilku prostych zasad codziennego postępowania, które zmniejszą zużycie energii. Dzięki temu spowolni się tempo topnienia lodów Arktyki i Antarktyki, co uratuje przed zagładą wiele gatunków zwierząt. Ambasadorami tej kampanii są: niedźwiedź polarny i pingwin królewski

2011-2013 Azja Południowo-Wschodnia2011-2013 Azja Południowo-Wschodnia

Azja południowo-wschodnia jest regionem Ziemi o niesamowitej różnorodności biologicznej. Żyją tu jedne z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych gatunków, jak m.in.: tygrys , słoń azjatycki i orangutan. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN / SSC) uznała duże zwierzęta tego rejonu za szczególnie zagrożone wyginięciem, przede wszystkim z powodu nielegalnego handlu i kłusownictwa oraz z powodu utraty siedlisk. Jeśli nie podejmiemy natychmiastowych działań mogą one zniknąć na zawsze.

2010-2011 Małpy Człekokształtne2010-2011 Małpy Człekokształtne

Kampania Ochrony Małp Człekokształtnych dotyczy wielkich małp (goryl, szympans, orangutan, bonobo i 16 gatunków gibbonów) i ich problemów, które wymagają natychmiastowego rozwiązania. Małpy te są zagrożone wyginięciem z powodu licznych polowań, wycinki lasów tropikalnych (deforestacji) oraz chorób.

2008-2010 Drapieżniki Europy2008-2010 Drapieżniki Europy

Bardzo poruszają nas opowieści o tępionych lwach, tygrysach czy jaguarach. Tymczasem europejskie ssaki drapieżne mają się równie źle, jak ich egzotyczni kuzyni. Wiele europejskich ssaków drapieżnych to gatunki zagrożone, dlatego Europejski Związek Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA) w latach 2008-10 przeprowadził Kampanię Ochrony Europejskich Ssaków Drapieżnych pod hasłem „Żyć razem”. Na ambasadorów Kampanii wybrano 12 najbardziej charyzmatycznych, ginących gatunków.

[1] [2] [3]       następna strona


^ do góry