Informacje « powrót

Historia ZOO Płock

1921

Maria Macieszyna – działaczka kulturalno – oświatowa i nauczycielka biologii wysuwa projekt założenia przyszkolnego ogródka zoologiczno – botanicznego na potrzeby dydaktyczne.

X 1948

Wystawa rolniczo – ogrodnicza zorganizowana przez Samopomoc Chłopską, w ramach której kierownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Ogrodniczego – Tadeusz Borkowski urządza pokaz wyhodowanych roślin na terenie ogródka przy ul. Kościuszki 3. W celu ożywienia wystawy umieszcza tam także przedstawicieli świata zwierząt: żółwia, kreta, jeża, białe myszki, kilka ptaków. Wystawa masowo odwiedzana przez mieszkańców Płocka, zwłaszcza przez młodzież.

 
 

5.III.1949

Otwarcie ogródka botanicznego na miejscu wystawy rolniczo-ogrodniczej, wzbogaconego o większą ilość zwierząt m.in. sarnę, parę lisów, bażanty, pawie. Ogródek cieszy się tak wielką popularnością, że Zarząd Miasta wprowadza bilety wstępu głównie w celu ograniczenia frekwencji.

1950 – 51

Inicjatywa zorganizowania regionalnego Ogrodu Zoologicznego na terenie skarpy wiślanej, podjęta przez Tadeusza Borkowskiego. Stan zwierząt jest już imponujący, jak na ówczesne czasy, ilość zwiedzających ogródek sięga 60 tysięcy osób.       
W projektowaniu nowego Ogrodu Zoologicznego w Płocku uczestniczy Naczelny Inspektor Ogrodów Zoologicznych w Polsce dr Jan Żabiński. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej przyznaje 7 ha terenu na nowe ZOO.

 

 

1.V.1951

Otwarcie ZOO z fauną krajową – jelenie, niedźwiedzie, wilki, lisy, ptaki, gady, ryby.

 

 

1956

Poszerzenie ekspozycji ZOO o okazy egzotyczne, m.in. małpy, lamy, kuce.

Lata 60-te

„Akcja Krokodyl” zainicjowana przez dyrektora ZOO Tadeusza Taworskiego – zbiórka 6 tysięcy książek dla Polonii argentyńskiej, za które uzyskano zwierzęta o wartości ówczesnych 250 tys. zł, m.in. mrówkojady, pancerniki, węże, oposy. Uzupełnianie kolekcji o zwierzęta z innych ogrodów zoologicznych w kraju, wymiana bezdewizowa zwierząt   z ogrodami zoologicznymi w Pradze, Hawanie, Rosario w Argentynie. Budowa akwarium i herpetarium, wolier dla ptaków, małpiarni, słoniarni, żyrafiarni, wybiegów dla kopytnych.

15.IX.1964

Przybycie pierwszego słonia, półtorarocznej Petry z Holandii. Na zdjęciu w białej koszuli były dyrektor płockiego ZOO Tadeusz M. Taworski.

 

 

 

 

1965

Rozpoczęcie prac projektowych nad pierwszym w Polsce Pawilonem Dydaktyczno – Naukowym.

 

 

 

 

 

1970

Przybycie pierwszej żyrafy.

 

 

 

1971

Rozpoczęcie budowy Pawilonu Dydaktyczno–Naukowego.

 

 
 

1977 – 78

Pierwszy kondor wielki wykluty w Polsce i wychowany przez oboje rodziców. Narodziny pierwszego w Polsce mrówkojada olbrzymiego i pierwszej żyrafy na Mazowszu.

20.VII.1979

    Oddanie do użytku Pawilonu Dydaktyczno - Naukowego z ekspozycją ryb, płazów   
    i gadów.

 

 

Lata 80-te

Sprowadzono nowe gatunki: hipopotamy nilowe, kapucynki czubate, pelikany baba i kędzierzawe, kakadu molukka, wiele gatunków ryb, płazów i gadów. Rozmnażają się: ostronosy, kułany, tapiry, mandryle, kapucynki, hipopotamy nilowe, emu, kobry nepalskie, żmije nosorogie i sykliwe, żabojady argentyńskie, bazyliszki płatkogłowe. Powstaje budynek dla tapirów.

1992 –1996

Sprowadzenie m.in.: zebr górskich, makaków japońskich, nandu.

1997 – 2008

Intensywna modernizacja i rozwój Ogrodu. Sprowadzono i rozmnożono wiele cennych i rzadkich gatunków zwierząt. ZOO zostaje członkiem międzynarodowych organizacji: WAZA, EAZA, ISIS, IZE i współpracuje z wieloma ogrodami zoologicznymi w Europie i na świecie. Do najważniejszych obiektów zmodernizowanych lub zbudowanych należą: wybiegi i stajnie dla kopytnych, żyrafiarnia, basen fok, słoniarnia z wybiegiem, ptaszarnia, woliery dla ptaków drapieżnych i grzebiących, wybieg pandy małej, nowe ekspozycje bezkręgowców, płazów i gadów, zagospodarowanie stawów do hodowli ptaków wodnych, wyspa gibbonów, wybieg makaków japońskich, wybieg kangurów, ekspozycja pingwinów przylądkowych, pawilon tamaryn i marmozet, pawilon i ekspozycja lwów i lampartów perskich, mini zoo i inne. ZOO uczestniczy w wielu programach EEP i ESB dla gatunków rzadkich i ginących. Dyrektor ZOO jest członkiem grupy doradczej ds. gadów i płazów przy EAZA (EAZA Amphibian and Reptile Taxon Advisory Group) i prowadzi księgi rodowodowe dla dwóch gatunków żółwi azjatyckich: żółwia gruboszyjego (Siebenrockiella crassicollis) i żółwia sundajskiego (Cuora amboinensis). Następuje rozwój funkcji edukacyjnej Ogrodu - - zwiększenie ilości wystaw, konkursów, imprez specjalnych, regularnych zajęć dla szkół i przedszkoli w oparciu o programy dydaktyczne oraz modernizacja wystroju i oprawy dydaktycznej ekspozycji. Szata roślinna Ogrodu zostaje wzbogacona poprzez liczne nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, tworzących rozmaite kompozycje botaniczne.

2009

Zarząd Miasta Płocka przydziela Ogrodowi dodatkowe 4,55 ha terenu od strony wschodniej. 

2009-10

Remont Pawilonu Akwarium - Herpetarium, projekt nowego akwarium.

2010-11

Uruchomienie ekspozycji lasu tropikalnego. Otwarcie sezonowej ekspozycji motyli tropikalnych.
 

2012-13

Oddanie do użytku woliery ptaków grzebiących. Remont i modernizacja żyrafiarni.

2014

Modernizacja Pawilonu Ptaków. We wrześniu stanowisko dyrektora Ogrodu objął Krzysztof Kelman.

2015

Rozpoczęcie budowy nowej ekspozycji Akwarium. Modernizacja wybiegu ptaków wodnych. Budowa ekspozycji panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich. Uruchomienie trasy zimowego zwiedzania.

2016

Otwarcie ekspozycji akwarium.

2017

Nowa ekspozycja bażantów.


^ do góry