Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Archiwum Przetargi do 30 000 Euro

Sprzedaż i dostawa artykułów biurowych dla MOZ - JB w Płocku

Płock, dnia  22.04.2016 r.

AT - ZP - 241 | 29 | 2016

                                                          

                                                                                              www.zoo.plock.pl

                                                                                              Tablica Ogłoszeń

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Zamówienia publicznego o wartości poniżej  20 000 pln

 

Dotyczy: postępowania na realizację zamówienie pn.: „Sprzedaż i dostawa artykułów biurowych dla MOZ - JB w Płocku.”

Zamawiający - Gmina – Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku zawiadamia, że w wyniku badania i oceny ofert jako najkorzystniejszą wybrał ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

Partner Premium
Salata Spółka Jawna

09-407 Płock
ul. Graniczna 46

Cena wybranej oferty wynosi: 10.429,57 zł.

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty:

Numer oferty

NAZWA OFERENTA

Cena brutto

 

Kolejność wg kryterium – najniższa cena 100%

1

Partner Premium

Salata Spółka Jawna

09-407 Płock

ul. Graniczna 46

10.429,57 zł

1

2

Firma Handlowo-Usługowa Marcin Szatański

09-402 Płock

ul. Górna 48/13

10.969,83 zł

2

 

                                                                                 

ZATWIERDZAM

Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

Jednostka Budżetowa w Płocku

 Krzysztof Kelman


^ do góry