Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Archiwum Przetargi do 30 000 Euro

Zakup i dostawa zielonki z lucerny – karmy dla zwierząt dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Jednostki Budżetowej w Płocku

Płock, dnia 23.06.2016 r.

AT – SA  – 241 | 38 | 2016

www.zoo.plock.pl
Tablica Ogłoszeń

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 
O WARTOŚCI PONIŻEJ  20 000 PLN

Dotyczy: „Zakup i dostawa zielonki z lucerny – karmy dla zwierząt dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostki Budżetowej w Płocku

Zamawiający - Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock,                      
ul. Norbertańska 2 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

Biorąc pod uwagę powyższe konkurs zostaje unieważniony.

 

ZATWIERDZAM
Dyrektor
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa w Płocku
Krzysztof Kelman

                                                                        


^ do góry