Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Archiwum Przetargi do 30 000 Euro

Obsługa weterynaryjna zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – Jednostka Budżetowa w Płocku w roku 2017

Płock, dnia 06.12.2016 r.

AT - ZP - 226 | 26 | 2016                                                     

www.zoo.plock.pl
Tablica Ogłoszeń

OGŁOSZENIE O WYNIKU
zamówienia o wartości poniżej 30 000 Euro

Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia pn.: „Obsługa weterynaryjna zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – Jednostka Budżetowa w Płocku w roku 2017

Zamawiający - Gmina – Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny Jednostka Budżetowa w Płocku informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez:

Usługi Weterynaryjne
Tomasz Szydłowski
09-411 Biała
Biała 68

Cena wybranej oferty wynosi: 33.696,00 pln (z podatkiem VAT).

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie złożono więcej ofert.                                                           

ZATWIERDZAM
Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
Jednostki Budżetowej w Płocku

Krzysztof Kelman


^ do góry