Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Archiwum Przetargi do 30 000 Euro

Obsługa weterynaryjna zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Jednostka Budżetowa w Płocku w roku 2018

Płock, dnia 18.12.2017 r.

AT –  ZP – 226 | 33 | 2017

www.zoo.plock.pl 

Tablica Ogłoszeń

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

postępowania o zamówieniu publicznym

 o wartości poniżej 30 000 Euro

 

Dotyczy: postępowania pn. „Obsługa weterynaryjna zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – Jednostka Budżetowa w Płocku w roku 2018

 

Zamawiający Gmina – Miasto Płock,  Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa, 09-402 Płock,
ul. Norbertańska 2 informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowanie, gdyż do wyznaczonego terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

 

ZATWIERDZAM
Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
Jednostki Budżetowej w Płocku

Krzysztof Kelman


^ do góry