Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Archiwum Przetargi do 30 000 Euro

Dostawa pasz dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2018

Płock, dnia 22.12.2017 r.

AT - ZP - 226 | 31 | 2017                                                     

                                                                                              www.zoo.plock.pl

                                                                                              Tablica Ogłoszeń

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU

zamówienia o wartości poniżej 30 000 Euro

Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia pn.: „Dostawa pasz dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2018

Zamawiający - Gmina – Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa         w Płocku informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano w części 1 i w części 2 ofertę złożoną przez:

 

WSH Łukasz Wasilewski

ul. Leśna 26

64-100 Leszno - Przybyszewo

 

Cena wybranej oferty wynosi (z podatkiem VAT):

Cena w części 1 brutto wynosi: 5.363,82 zł

Cena w części 2 brutto wynosi: 47.911,62 zł

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie złożono więcej ofert.

 

                                                          

 

                                                          ZATWIERDZAM

                                   Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

                                               Jednostki Budżetowej w Płocku

                                                                

                                                       Krzysztof Kelman


^ do góry