Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Archiwum Przetargi do 30 000 Euro

Świadczenie usługi obsługi technicznej instalacji i urządzeń elektrycznych zlokalizowanych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa w Płocku w roku 2018

Płock, dnia 29.12.2017 r.

AT - ZP - 226 | 38 | 2016                                                     

www.zoo.plock.pl
Tablica Ogłoszeń

OGŁOSZENIE O WYNIKU
zamówienia
o wartości poniżej 30 000 Euro

Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia pn.: „Świadczenie usługi obsługi technicznej instalacji i urządzeń elektrycznych zlokalizowanych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa w Płocku w roku 2018

Zamawiający - Gmina – Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny Jednostka Budżetowa w Płocku informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez:

„EL-BUD”
Łukasz Różański
Michałkowo 8
87-605 Tłuchowo

Cena wybranej oferty wynosi: 52.767,00 pln (z podatkiem VAT).


Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty:

Numer oferty

NAZWA OFERENTA

Cena brutto

 

Kolejność wg kryterium – najniższa cena 100%

1

Zakład Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych ZIS-1 Spółka Jawna, Tadeusz Kłudczyński, Roman Chrobociński
09-407 Płock
ul. Graniczna 5

63.037,50 pln

2

2

„EL-BUD”
Łukasz Różański
Michałkowo 8
87-605 Tłuchowo

52.767,00 pln

1

 

OGŁOSZENIE

SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WZÓR UMOWY

OGŁOSZENIE O WYBORZE

 

ZATWIERDZAM:
Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego-
Jednostki Budżetowej w Płocku

Krzysztof Kelman


^ do góry