Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Archiwum Przetargi do 30 000 Euro

Obsługa weterynaryjna zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Jednostka Budżetowa w Płocku w roku 2018

Płock, dnia 29.12.2017 r.

AT - ZP - 226 | 42 | 2017                                                     

www.zoo.plock.pl
Tablica Ogłoszeń

OGŁOSZENIE O WYNIKU
zamówienia
o wartości poniżej 30 000 Euro
 

Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia pn.: „Obsługa weterynaryjna zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – Jednostka Budżetowa w Płocku w roku 2018

Zamawiający - Gmina – Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez:

Gabinet Weterynaryjny „MEDVET” s.c.
Michalak i s-ka
09-500 Gostynin
ul. Kutnowska 12

Cena wybranej oferty wynosi (z podatkiem VAT): 45.360,00 pln.

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie złożono więcej ofert.    

                                                            

OGŁOSZENIE

SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WZÓR UMOWY

OGŁOSZENIE O WYBORZE

ZATWIERDZAM:

Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego –
Jednostki Budżetowej w Płocku
Krzysztof Kelmam


^ do góry