Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Archiwum Przetargi do 30 000 Euro

Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów do celów służbowych dla MOZ-JB w Płocku

Płock, dnia 22.02.2018 r.

AT - ZP - 226 | 5 | 2018

www.zoo.plock.pl

Tablica Ogłoszeń

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU

zamówienia o wartości poniżej 30 000 Euro

Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia pn.: „Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów do celów służbowych dla MOZ-JB w Płocku.

Zamawiający - Gmina – Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez:

 

AUTO-SERWIS PASIKOWSKI Sp. z o.o.

ul. Polna 100

87-800 Włocławek

 

na kwotę brutto: 98.300,00 pln.

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty:

 

L.P

Nazwa i adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto

Kryterium Cena Punktacja PKT

Kryterium Gwarancja mechaniczna    Punktacja PKT

Kryterium Usługi serwisu gwarancyjnego samochodów  Punktacja PKT

SUMA Punktacja PKT

1.

AUTO-SERWIS
PASIKOWSKI
Sp. z o.o.
ul. Polna 100
87-800 Włocławek

98 300,00 zł

90,00

3,00

5,00

98,00

2.

AUTO KABZIŃSKI
Sp. z o.o.
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Sulejowska 45

103 210,00 zł

85,72

3,00

5,00

93,72

3.

BUDMAT AUTO
Sp. z o.o.
ul. Bielska 67  09-400 Płock

140 712,00 zł

62,87

5,00

5,00

72,87

 

ZATWIERDZAM
Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
Jednostki Budżetowej w Płocku

Krzysztof Kelman


^ do góry