Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Archiwum Przetargi do 30 000 Euro

Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostki Budżetowej w Płocku

Płock, dnia 06.07.2018 r.

AT – ZP – 226 | 8 | 2018                              

                                                                      

Tablica

www.zoo.plock.pl

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU

zamówienia o wartości poniżej 30 000 Euro

Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia pn.: „Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku

 

            Zamawiający - Gmina – Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w trzech częściach.

W wyniku badania i oceny ofert wybrano w poszczególnych częściach oferty złożone przez:

 

część 4 – USHIO POLAND Sp. z o.o., 05-870 Błonie, Pass, ul. St. Batorego 17, Cena oferowana brutto: 51.145,28 zł, Gwarancja: 24 miesiące, Termin dostawy: 7 dni.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (Cena 60%, Termin dostawy 20%, Gwarancja 20%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60% + Termin dostawy 20% +  Gwarancja 20% = Łącznie 100 % oraz spełnia warunki określone w Ogłoszeniu.

 

część 6 – VARIMEX TRADE Anna Korpik, ul. Oboźna 1 lok. 2  202, 00-340 Warszawa, Cena oferowana brutto: 3.840,03 zł, Gwarancja: 24 miesiące, Termin dostawy: 14 dni.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (Cena 60%, Termin dostawy 20%, Gwarancja 20%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60% + Termin dostawy 10% +  Gwarancja 20% = Łącznie 90 % oraz spełnia warunki określone w Ogłoszeniu.

 

część 7 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BARGAZ Marianna Gościniak, 09-401 Płock, ul. Browarna 41, Cena oferowana brutto: 10.936,00 zł, Gwarancja: 24 miesiące, Termin dostawy: 7 dni.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60%, Termin dostawy 20%, Gwarancja 20%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 46,06% + Termin dostawy 20% +  Gwarancja 20% = Łącznie 86,06 % oraz spełnia warunki określone w Ogłoszeniu.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia następujące kwoty:   

Wartość dla I części zamówienia – 11.930,00 pln

Wartość dla II części zamówienia – 7.655,00 pln

Wartość dla III części zamówienia – 6.410,00 pln

Wartość dla IV części zamówienia – 51.146,00 pln

Wartość dla V części zamówienia – 31.341,00 pln

Wartość dla VI części zamówienia – 3.840,03 pln

Wartość dla VII części zamówienia – 10.950,00 pln.

Jednocześnie Zamawiający - Gmina – Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku zawiadamia, iż postępowanie w częściach 1, 2, 3 i 5 zostało unieważnione, gdyż cena najkorzystniejszej oferty w częściach 1, 2, 3 i 5 przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

            Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 4 oferty - Zbiorcze zestawienie ofert wraz z punktacją stanowi załącznik Nr 1 do pisma.

                                                                     

 

                                                                                    ZATWIERDZIŁ:

                                                                   Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego                                                                                                                            Jednostki  Budżetowej w Płocku

                 Krzysztof Kelman

 

OGŁOSZENIE

SIWZ OPZ Sprzęt akwaria        

SIWZ Sprzęt akwaria   

SIWZ Wzór umowy Sprzęt akwaria  

OGŁOSZENIE O WYBORZE

załącznik do ogłoszenia o wyborze

            


^ do góry