Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Archiwum Przetargi do 30 000 Euro

Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Jednostki Budżetowej w Płocku

Płock, dnia 11.07.2018 r.

AT – ZP – 226 | 8 | 2018

Tablica
www.zoo.plock.pl

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI NR  7
ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia pn.: „Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku

Zamawiający - Gmina – Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty, wybierając w:

część 7 – AQUA MEDIC POLAND BARTOSZ BLUM, 62-006 Janikowo, ul. Asfaltowa 3, Cena oferowana brutto: 8.395,97 zł, Gwarancja: 24 miesiące, Termin dostawy: 21 dni.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza (spośród pozostałych ofert) pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60%, Termin dostawy 20%, Gwarancja 20%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60,00% + Termin dostawy 5% +  Gwarancja 20% = Łącznie 85,00 % oraz spełnia warunki określone w Ogłoszeniu.

Uzasadnienie ponownego wyboru: Ponowny wybór oferty nastąpił zgodnie z pkt 12 Informacji Dodatkowych i jest następstwem odstąpienia od zawarcia umowy na w/w zamówienie publiczne przez wykonawcę wybranego w niniejszym postępowaniu w części 7 tj. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BARGAZ Marianna Gościniak, 09-401 Płock, ul. Browarna 41.

ZATWIERDZIŁ
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
Jednostki  Budżetowej w Płocku
Konrad Konarski


^ do góry