Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Archiwum Przetargi do 30 000 Euro

PRZETARG - Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostki Budżetowej w Płocku

Płock, dnia 30.10.2018 r.

 

AT – ZP – 226 | 13 | 2018                            

Tablica
www.zoo.plock.pl

OGŁOSZENIE O WYNIKU

zamówienia o wartości poniżej 30 000 Euro

Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia pn.: „Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku

 

            Zamawiający - Gmina – Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w trzech częściach.

 

W wyniku badania i oceny ofert wybrano w poszczególnych częściach oferty złożone przez:

 

część 1 – Aqua Medic Poland Bartosz Blum, 62-006 Janikowo, ul. Asfaltowa 3, Cena oferowana brutto: 9.826,94 zł, Gwarancja: 24 miesiące, Termin dostawy: 7 dni.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (Cena 60%, Termin dostawy 20%, Gwarancja 20%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60% + Termin dostawy 20% +  Gwarancja 20% = Łącznie 100 % oraz spełnia warunki określone w Ogłoszeniu.

 

część 2 – Aqua Medic Poland Bartosz Blum, 62-006 Janikowo, ul. Asfaltowa 3, Cena oferowana brutto: 10.796,50 zł, Gwarancja: 24 miesiące, Termin dostawy: 7 dni.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (Cena 60%, Termin dostawy 20%, Gwarancja 20%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60% + Termin dostawy 20% +  Gwarancja 20% = Łącznie 100 % oraz spełnia warunki określone w Ogłoszeniu.

 

część 3 – Aqua Medic Poland Bartosz Blum, 62-006 Janikowo, ul. Asfaltowa 3, Cena oferowana brutto: 26.990,00 zł, Gwarancja: 24 miesiące, Termin dostawy: 7 dni.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60%, Termin dostawy 20%, Gwarancja 20%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60% + Termin dostawy 20% +  Gwarancja 20% = Łącznie 100 % oraz spełnia warunki określone w Ogłoszeniu.

          Ponadto Zamawiający - Gmina – Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku zawiadamia, iż postępowanie w części 4 zostało unieważnione, gdyż jedyna złożona oferta  Wykonawcy w tej części nie spełnia wymogów jakie określił Zamawiający w Ogłoszeniu i w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz postępowanie w części 5 zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta w tej części.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia następujące kwoty: 

Wartość dla I części zamówienia – 12.295,00 pln

Wartość dla II części zamówienia – 14.700,00 pln

Wartość dla III części zamówienia – 27.340,00 pln

Wartość dla IV części zamówienia – 17.599,00 pln

Wartość dla V części zamówienia – 7.975,00 pln

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE

 

 ZATWIERDZIŁ:

Dyrektor
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
Jednostki  Budżetowej w Płocku
Krzysztof Kelman


^ do góry