Kup bilet on-line

Ochrona przyrody « powrót

Organizacje międzynarodowe

IUCN (International Union for Conservation of Nature) - Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody. Organizacja skupia 83 państwa, ponad 1000 agencji rządowych i organizacji pozarządowych oraz 11 tysięcy ekspertów i naukowców ze 160 krajów. Jednym z zadań IUCN jest publikacja międzynarodowej Czerwonej Listy Gatunków Ginących.

 

Red List - Czerwona Lista (dawniej Red Data Book) - lista gatunków zagrożonych wyginięciem publikowana przez IUCN. Ukazała się po raz pierwszy w 1963 roku. Kategorie określające stopień zagrożenia danego gatunku określane są następującymi symbolami:

 

 

WAZA (World Association of Zoos and Aquariums) - Światowe Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. Do WAZA należą 253 wiodące ogrody zoologiczne i akwaria z ponad 50-ciu krajów świata. Organizacja zajmuje się ochroną przyrody i badaniami naukowymi, edukacją ekologiczną oraz ustala najwyższe standardy dla dobra zwierząt w zakresie ich utrzymania i hodowli.

 

 

EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) - Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. Skupia czołowe ogrody zoologiczne Europy. W Polsce do EAZA należy 11 największych ogrodów, spełniających normy i wymogi EAZA.

 

IZE (International Zoo Educators Association) – Międzynarodowe Stowarzyszenie Dydaktyków Ogrodów Zoologicznych - założona w 1972 roku w celu koordynacji działań dydaktycznych ogrodów zoologicznych.

 

 

WWF (World Wide Fund for Nature, dawniej World Wildlife Fund) - Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody. Organizacja ekologiczna o charakterze międzynarodowym powstała w 1961 roku. Misją WWF jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego naszej planety, działania na rzecz ochrony dzikich gatunków i dążenie do harmonijnego współżycia człowieka z przyrodą.

 

 

 

SPECIES 360  (Global Information Serving Conservation)  – Międzynarodowy system informacji o gatunkach, powstał w 1973 roku w USA. Ta bardzo ważna baza danych zawiera szczegółowe informacje o zwierzętach w ogrodach zoologicznych. 

 


^ do góry