Kup bilet on-line

Przyjaciele ZOO « powrót

Rada Dyrektorów ZOO

Rada Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów
jest to stowarzyszenie powstałe w 2000 roku, które jest kontynuatorem nieformalnego Zarządu Ogrodów Zoologicznych utworzonego w 1981 roku. Jednym z najważniejszych celów Rady jest popularyzacja idei funkcjonowania ogrodów zoologicznych, a także ich najważniejszych zadań.

 

Główne zadania:

  • wykorzystanie potencjału ogrodów zoologicznych i koordynacja realizacji najważniejszych zadań, takich jak: ochrona zagrożonych zwierząt poprzez hodowlę ex-situ, kształcenie w ochronie przyrody i różnorodności biologicznej, sieć badawcza, utrzymywanie zwierząt w warunkach zbliżonych do ich naturalnych środowisko jak to tylko możliwe i zapewniające odwiedzającym dobre warunki do rekreacji,
  • inicjowanie ścisłej współpracy między ogrodami zoologicznymi w zakresie ochrony, konserwacji i reprodukcji zwierząt, a także ich udziału w międzynarodowych programach ochrony gatunków,
  • powołanie grup zadaniowych, które biorą udział w tworzeniu aktów prawnych oraz sporządzanie profesjonalnych raportów i opinii ogrodów zoologicznych dla strategii i programów ochrony przyrody przygotowywanych przez państwo i samorządy lokalne, a także przez instytucje naukowe,
  • dbałość o podnoszenie kwalifikacji pracowników ogrodu zoologicznego i wzajemną wymianę informacji,
  • posiadanie wspólnej bazy danych dla ogrodów zoologicznych,
  • publikowanie i rozpowszechnianie materiałów dotyczących ogrodów zoologicznych, organizowanie sympozjów i spotkań dotyczących zagadnień ogrodów zoologicznych i szeroko pojętej ochrony przyrody.

 

więcej informacji na stronie: https://www.radazoo.org/


^ do góry