Kup bilet on-line

Ochrona przyrody « powrót

Rola ogrodów zoologicznych

Postrzeganie ogrodów zoologicznych wyłącznie jako miejsc rozrywki jest już dziś mocno przestarzałe. Wizja współczesnego ogrodu zoologicznego jest odzwierciedleniem jego rzeczywistej roli w działaniach podejmowanych na rzecz ochrony dzikich gatunków zwierząt, propagowania idei ochrony przyrody, prowadzenia badań naukowych i szerokiej edukacji społeczeństwa w zakresie ochrony dzikich gatunków i ich roli w ekosystemach.

Dla ogromnej większości dzieci i młodzieży ogrody zoologiczne stanowią miejsce pierwszego kontaktu z dzikimi zwierzętami, pierwszych wrażeń i doznań, jakie nieodłącznie towarzyszą obserwacjom dzikich zwierząt. Nie wolno więc nie doceniać olbrzymiej roli, jaką spełniają ogrody zoologiczne w wychowywaniu kolejnych pokoleń w szacunku dla dzikiej przyrody.

Ogrody Zoologiczne XXI wieku

Tempo wymierania gatunków roślin i zwierząt jest obecnie dużo szybsze niż 50 lat temu. Postępująca cywilizacja, przyrost populacji ludzkiej i wszystkie tego konsekwencje: zanieczyszczenia, degradacja i utrata środowiska przyrodniczego oraz nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych, to główne przyczyny zaniku różnorodności biologicznej naszej planety.

Współczesne ogrody zoologiczne to instytucje aktywnie uczestniczące w działaniach na rzecz ocalenia gatunków zagrożonych wyginięciem. Niegdyś menażerie, obecnie ogrody i parki zoologiczne, w XXI wieku stają się centrami ochrony dzikiej przyrody. Światowa Strategia Ochrony Przyrody Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (WZACS) – dokument opracowany przez członków Światowej Organizacji Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (WAZA) - określa politykę wszystkich ogrodów zoologicznych i akwariów w celu realizacji ich podstawowej misji - ochrony przyrody. WZACS zobowiązuje także do przestrzegania najwyższych standardów hodowlanych dla dobrobytu zwierząt. Strategia Ogrodów Zoologicznych oparta jest na Światowej Strategii Ochrony Przyrody Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN).

Strategia WAZA    (Zobacz broszurę w PDF - Pobierz)

Ogrody zoologiczne całego świata, skupione w organizacjach takich jak WAZA, EAZA i wielu innych, współpracują z instytucjami naukowymi i organizacjami pozarządowymi w ramach międzynarodowych programów hodowlanych utworzonych dla ratowania gatunków zwierząt rzadkich i ginących w środowisku naturalnym. Głównym celem współpracy jest utrzymanie w warunkach sztucznych („ex situ”) naturalnej zmienności genetycznej, charakterystycznej dla populacji w środowisku naturalnym („in situ”). Ma to ogromne znaczenie dla podejmowanych prób reintrodukcji. Ogrody zoologiczne na całym świecie realizują obecnie ponad 900 projektów ochrony gatunków w środowisku naturalnym.

Współczesne ogrody zoologiczne wypełniając swe podstawowe zadania, jakimi są: hodowla, edukacja, nauka i rekreacja, przyczyniają się do ratowania zagrożonych gatunków zwierząt i wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa.


^ do góry