Kup bilet on-line

Ochrona przyrody « powrót

Dekada bioróżnorodności 2011-2020

Działania człowieka sprawiają, że tempo, w którym giną rośliny i zwierzęta jest obecnie o wiele szybsze niż w dawnych czasach. Ludzkość musi nauczyć się na nowo życia w harmonii z przyrodą, aby ją chronić i właściwie zarządzać jej bogactwem tak, aby korzystały z niej obecne i przyszłe pokolenia.

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustaliło, że okres 2011-2020 jest Dekadą Bioróżnorodności ONZ (United Nations Decade of Biodiversity). Inicjatywa ta promuje wdrożenie strategicznego planu ochrony bioróżnorodności poprzez zachęcanie rządów państw do rozwijania i upowszechniania narodowych programów w tym zakresie. Ma to na celu zapobieganie wymieraniu wielu spośród ponad ośmiu milionów gatunków jakie znane są ludzkości.

Płockie ZOO realizuje cele Dekady Bioróżnorodności poprzez działania na rzecz ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt, ich hodowlę w ramach międzynarodowych programów i edukację.


^ do góry