Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Regulamin zwiedzania

I. PRZEPISY PORZĄDKOWE DLA ZWIEDZAJĄCYCH:

 1. Wejście na teren Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku Sp. z o.o. (ZOO) odbywa się na podstawie zakupionego biletu wstępu
 2. Wykupione bilety należy zachować do kontroli
 3. Dzieci do 12 roku życia mogą zwiedzać ZOO wyłącznie pod opieką dorosłych
 4. Opiekunowie dzieci i młodzieży odpowiadają za właściwe zachowanie swoich podopiecznych
 5. Fotografowanie i filmowanie na terenie ZOO jest dozwolone do celów prywatnych. W przypadku użycia zdjęć
  do innych celów, prosimy zawsze umieszczać informację, że wykonano je w ZOO Płock

II. NA TERENIE ZOO OBOWIĄZUJE ZAKAZ:

 1. Karmienia zwierząt, za wyjątkiem kóz karłowatych, które można karmić specjalistyczną paszą nabytą w mini-zoo
 2. Drażnienia i niepokojenia zwierząt oraz wkładania rąk poza ogrodzenie
 3. Wrzucania na wybiegi zwierząt i podawania zwierzętom jakichkolwiek przedmiotów
 4. Poruszania się poza alejkami i placami przeznaczonymi dla zwiedzających
 5. Wchodzenia na bariery i ogrodzenia, przekraczania barier ochronnych oraz zbliżania się do zwierząt
 6. Wnoszenia artykułów pirotechnicznych tj. petard, rakiet, sztucznych ogni, pojemników z gazem, broni palnej
  i gazowej itp.
 7. Wchodzenia na zaplecza ekspozycji zwierząt
 8. Dotykania elementów ogrodzeń będących pod napięciem elektrycznym tzw. pastuchów elektrycznych
 9. Przebywania na terenie ZOO poza godzinami otwarcia
 10. Wjazdu samochodami bez odpowiednich upoważnień
 11. Wprowadzania na teren ZOO psów, kotów i innych zwierząt
 12. Wprowadzania i jazdy na rowerach, deskorolkach, rolkach, hulajnogach itp.
 13. Wstępu oraz przebywania osób w stanie nietrzeźwym
 14. Wnoszenia i spożywania alkoholu
 15. Palenia tytoniu
 16. Niszczenia zieleni, deptania trawników, zrywania kwiatów, wyrywania sadzonek i uszkadzania krzewów
 17. Zaśmiecania terenu
 18. Wnoszenia balonów
 19. Hałasowania i używania hałaśliwych urządzeń
 20. Prowadzenia działalności handlowej, usługowej i akwizycyjnej, za wyjątkiem usług świadczonych na podstawie umów zawartych z ZOO

III. SANKCJE:

 1. Osoby nie przestrzegające przepisów porządkowych będą usuwane z terenu ZOO i pociągane do odpowiedzialności karnej zgodnie z przepisami
 2. ZOO nie odpowiada za wypadki i szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszych przepisów
 3. Zwiedzający odpowiada za wszelkie szkody i straty powstałe z jego winy


Regulamin zwiedzania wprowadzony Zarządzeniem Nr 24/2014 Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku na podstawie Uchwały Nr 833/XLIX/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2014 r.


 

                                                                     FOTOGRAFOWANIE:
1. Fotografie prezentowane na stronie internetowej są własnością Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku.
    Powielanie, publikowanie i używanie w celach reklamowych jest zabronione.
2. Fotografowanie i filmowanie na terenie ZOO dozwolone jest do celów prywatnych.
    W przypadku użycia zdjęć do innych celów, prosimy zawsze umieszczać informację, że wykonano je w
    ZOO Płock.
3. Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć zwiedzających
    wykonanych przez pracowników na terenie ZOO.
4. Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść zdjęć wykonanych przez
    osoby trzecie na terenie ZOO.
5. W Akwarium i Herpetarium obowiązuje całkowity zakaz używania lamp błyskowych.

 


^ do góry