Kup bilet on-line

Ochrona przyrody « powrót

Kampanie

2010-2011 Małpy Człekokształtne

 

EAZA Ape Campaign

Ochrona Małp Człekokształtnych

 

 

Kampania Ochrony Małp Człekokształtnych dotyczy wielkich małp (goryl, szympans, orangutan, bonobo i 16 gatunków gibbonów) i ich problemów, które wymagają natychmiastowego rozwiązania. Małpy te są  zagrożone wyginięciem z powodu licznych polowań, wycinki lasów tropikalnych (deforestacji) oraz chorób. Większość gatunków w Czerwonej Księdze Gatunków Ginących (Red List) ma status EN (zagrożonych wyginięciem) lub CR (krytycznie zagrożonych wyginięciem). Te piękne i majestatyczne zwierzęta znikną z powierzchni Ziemi, jeśli nie wzmocnimy wysiłków na rzecz ich ochrony. W niektórych przypadkach wymagane są natychmiastowe działania, jak w przypadku gibbonów z wyspy Hainan (Nomascus nasutus hainanus), które są na granicy wymarcia, gdyż zostało ich zaledwie około 20 osobników. Innym przykładem są goryle Cross River, których pozostało tylko około 400 sztuk.

Ochrona małp człekokształtnych nie jest łatwa, ale mamy nadzieję zmienić ich sytuację poprzez przybliżenie ludziom biologii tych zwierząt i uświadomienie skali problemów, w obliczu których stoją. Lasy tropikalne są ludziom niezbędne do życia, a małpy człekokształtne są kluczowymi gatunkami w tym środowisku. Pomagają utrzymywać prawidłową strukturę lasu i są odpowiedzialne za rozsiewanie nasion różnych gatunków roślin. Dzięki kampanii możemy polepszyć ich byt i przyczynić się do ich uratowania.

Cele kampanii:

  1. Ochrona środowiska naturalnego i zahamowanie procesu utraty siedlisk małp człekokształtnych.
  2. Ograniczenie polowań i nielegalnego handlu małpami, zarówno żywymi, jak również przedmiotami ("pamiątkami") wykonanymi z ich częsci ciała.
  3. Zmiana zachowań konsumenckich, które wpływają na liczebność małp i ich środowisko.
  4. Zebranie 1 mln € na finansowe wsparcie programów ochrony małp człekokształtnych.


Ochrona przyrody / KampanieOchrona przyrody / KampanieOchrona przyrody / KampanieOchrona przyrody / Kampanie
 

^ do góry