Kup bilet on-line

Ochrona przyrody « powrót

Kampanie

2006-2007 Madagaskar

1 stycznia 2007 płockie ZOO przystąpiło do nowej kampanii: EAZA Madagascar Campaign 2006/07, której celem jest pomoc ogrodów zoologicznych Europy w ratowaniu unikalnej przyrody wyspy Madagaskar. Powodem rozwinięcia się tak wyjątkowej przyrody na Madagaskarze było odizolowanie się wyspy. Naukowcy przypuszczają, że Madagaskar oddzielił się od Afryki ok. 140 mln. lat temu, a od Indii ok. 90 mln. lat temu. Od tego czasu rośliny i zwierzęta na wyspie rozwijały się w całkowitej izolacji od lądu i stworzyły kolekcję unikalnych gatunków, jak kameleony, lemury, fossy, tenreki. Prawie każde zwierzę na Madagaskarze ma swój odpowiednik na lądzie (na przykład odpowiednikiem małp są lemury, zamiast dużych drapieżników są fossy – zwinne i sprytne jak duże koty). Przyroda Madagaskaru jest unikalna. Większości zwierząt żyjących na wyspie i sąsiadujących wysepkach to endemity - unikatowe gatunki, których nie można spotkać nigdzie indziej na świecie.

Na Madagaskarze występuje 67 % ptaków endemicznych, 84% endemicznych ssaków, 93% endemicznych gadów oraz 99% endemicznych płazów.

Obecnie Madagaskar jest jednym z najbardziej różnorodnych biologicznie miejsc na świecie. Bogactwo siedlisk jest tam tak uderzające, a topografia tak zróżnicowana, że Madagaskar jest nazywany ósmym kontynentem. Jednak głównym problemem dla 90% zwierząt Madagaskaru jest zanikanie lasów, w których żyją. Spośród 117 opisanych gatunków lądowych, prawie 50% znajduje się na Czerwonej Liście IUCN jako zagrożone lub krytycznie zagrożone wyginięciem.

Madagaskar w kłopotach

Odkąd pierwsi ludzie pojawili się na Madagaskarze życie na wyspie zaczęło zanikać. Duże gatunki takie jak gigantyczne ptaki epiornisy czy ogromne lemury (osiągające wielkość szympansa) wkrótce zostały wytępione. Ale były to tylko pierwsze ofiary działalności człowieka, która doprowadziła do obecnej katastrofalnej sytuacji. Dzisiaj zanikają nie tylko zwierzęta i rośliny, ale całe ekosystemy.

Wraz ze wzrostem populacji ludzkiej (obecnie na Madagaskarze żyje 16 milionów ludzi) znika coraz więcej naturalnych środowisk. Pierwotnie Madagaskar był całkowicie pokryty naturalnymi sawannami, lasami mangrowymi, lasami tropikalnymi i bagnami. Obecnie duża cześć tych oryginalnych środowisk zanikła, zamieniono je na pastwiska i tereny rolnicze. Gleba Madagaskaru nie może sprostać tym zmianom, większość żyznych gleb zostało wymytych przez ulewne deszcze. Erozja czyni gleby bezwartościową ziemią. Ubóstwo i bieda ludności jest największym zagrożeniem dla przyrody Madagaskaru.

Celem Kampanii EAZA w roku 2007 była pomoc w ratowaniu unikalnej przyrody wyspy Madagaskar.
 

Działania ogrodów zoologicznych w ramach kampanii:

  • szerzenie wiedzy o jednym z najważniejszych ekosystemów na świecie;
  • uświadamianie znaczenia różnorodności biologicznej poprzez poznawanie unikalnych zwierzęta i rośliny Madagaskaru;
  • propagowanie ekoturystyki na Madagaskarze;
  • pozyskiwanie funduszy na konkretne projekty ochrony przyrody;
  • zwrócenie uwagi społeczeństwa jak poprzez różne drobne zmiany w codziennym życiu możemy mieć wpływ na ochronę przyrody;
  • zwrócenie uwagi na endemiczne gatunki Madagaskaru, dla których ważnym elementem ochrony gatunkowej jest hodowla „ex situ” (poza środowiskiem naturalnym) przez ogrody zrzeszone w EAZA;
  • współpraca między ogrodami zoologicznymi (członkami EAZA) a parkami narodowymi i rezerwatami przyrody.

 

Jak możesz pomóc wyspie Madagaskar?

  • Kupuj produkty wytworzone w uczciwych firmach, gdzie  pracownicy  nie są wykorzystywani. To pomoże ograniczyć ubóstwo w krajach rozwijających się. Najlepiej nie kupuj towarów, które zostały wykonane z roślin i zwierząt żyjących na Madagaskarze.
  • Marzysz o spędzeniu wakacji w jakimś egzotycznym miejscu? Dlaczego nie na Madagaskarze? Propagowanie ekoturystyki na wyspie to szansa na rozwój zrównoważony, czyli życie w poszanowaniu ludzi i przyrody, bez zbytecznego ingerowania w naturalne procesy.
  • Europejskie ogrody zoologiczne zrzeszone w EAZA prowadzą kampanię mającą na celu podniesienie poziomu wiedzy o Madagaskarze, ale także zebranie pieniędzy. Każdy może wpłacić dowolny datek, a zebrane fundusze są przekazywane na programy ochrony przyrody Madagaskaru.


^ do góry