Kup bilet on-line

Ochrona przyrody « powrót

Kampanie

2004-2005 Shellshock

Żółwie zamieszkują naszą planetę od prawie 250 milionów lat. Były świadkami epoki dinozaurów, pierwszych ptaków latających, ewolucji człowieka począwszy od prymitywnych naczelnych. Obecnie zaledwie w ciągu ostatnich trzydziestu lat zwierzęta te stanęły w obliczu zagłady z sprawą człowieka.EAZA nazwała kampanię na rzecz ochrony żółwi angielskim słowem SHELLSHOCK.

Co to znaczy?
SHELL – w języku angielskim oznacza skorupę, muszlę, szkielet zewnętrzny różnych organizmów np. stawonogów, małży, żółwi.
SHOCK – to po angielsku szok, wstrząs.
SHELLSHOCK – to potoczny termin w języku angielskim powstały podczas I wojny światowej, oznaczający psychologiczne konsekwencje przeżycia dotkliwie traumatycznych, stresujących, zagrażających życiu doświadczeń.

WSTRZĄSAJĄCE FAKTY O SKALI HANDLU ŻÓŁWIAMI


Każdego roku na bazarach w Chinach sprzedawanych jest ponad 12 milionów żółwi. Większość z nich jest odłapywana ze środowiska naturalnego. Ilość zabijanych żółwi znacznie przekracza liczbę młodych przychodzących na świat. Ponadto żółwie rosną w dość wolnym tempie. Wiele gatunków żółwi azjatyckich jest na granicy całkowitego wyginięcia.

Tylko bardzo mała część żółwi sprzedawanych obecnie na bazarach w Chinach to gatunki rodzime. Import tych zwierząt na pokarm do Chin wzrósł od roku 1977 dziesięciokrotnie. Są one sprowadzane z Wietnamu, Indonezji, Indii, Nowej Gwinei, ale także z USA ( ponad 7 milionów żółwi różnych gatunków sprowadza się rokrocznie tylko z USA ).

Badania przeprowadzone w roku 1998 wykazały, że dziennie eksportuje się z Wietnamu do Chin prawie 29 ton zwierząt. Ponad 60 % tej ilości stanowią żółwie. Jest to 17,4 ton żółwi dziennie. Przyjmując, że 1 żółw waży 1 kg daje to 17,400 sztuk żółwi dziennie wywożonych na handel do Chin tylko z Wietnamu.

Żółwie trafiają na bazary w pudłach lub kartonach, w których ułożone są warstwami. Wiele z nich jest pokaleczonych metalowymi hakami rybackimi, na które żółwie są poławiane. U większości z nich haki są powbijane w przewód pokarmowy.

Aby zwiększyć wagę i wartość rynkową transportu żółwi przeznaczonych do sprzedaży handlarze nastrzykują ich ciała wodą i karmią je na siłę piaskiem.


Człowiek doprowadził żółwie na skraj zagłady i to człowiek musi teraz podjąć działania, aby je uratować.


22 września 2004 r. Europejski Związek Ogrodów Zoologicznych i Akwariów ( EAZA ) ogłosił Kampanię Ochrony Żółwi – Shellshock, EAZA Turtle and Tortoise Campaign. 290 ogrodów zoologicznych i akwariów zrzeszonych w tej organizacji podjęło ochroniarskie wyzwanie próbując ratować te archaiczne i łagodne zwierzęta od zagłady. Płocki Ogród Zoologiczny także włączył się aktywnie w działania Kampanii.


CELEM KAMPANII SHELLSHOCK BYŁO ZEBRANIE 150.000 EURO. Płockie ZOO zebrało 2.000 Euro, za co otrzymaliśmy brązowy certyfikat uznania na konferencji EAZA w Bristolu (Bath) 7 września 2005 r.

Płocki Ogród Zoologiczny posiada 7 gatunków żółwi objętych działaniami w ramach tworzenia „Żółwiej Arki”. Są to:

 • żółw egipski – Testudo kleinmanni
 • żółw sundajski – Cuora amboinensis
 • żółw olbrzymi – Heosemys grandis
 • orlicja – Orlitia borneensis
 • żółw żabuti - Geochelone carbonaria
 • żółw brazylijski – Geochelone denticulata
 • żółw grecki – Testudo hermanni

3 gatunki trafiły do naszego ZOO jako konfiskata przemytu w roku 2002.

19.01.02 dostaliśmy 4 sz. żółwi olbrzymich, a 29.03.02 – 4 szt. orlicji z ZOO Amsterdam przekazane do EAZA przez służby celne z Hongkongu.

20.12.02 dostaliśmy z Urzędu Celnego z Warszawy 5 szt. przemycanych żółwi egipskich. Wszystkie przemycane żółwie były odwodnione, w bardzo słabej kondycji, niektóre miały w przewodzie pokarmowym haki, na które zostały odłowione. Większości z nich nie udało nam się uratować. Padły w kilka dni po transporcie z powodu skrajnego wycieńczenia.
 

DLACZEGO ZÓŁWIE GINĄ?


Do najważniejszych przyczyn wymierania żółwi należą:

 • brak kontroli nad handlem. W samych Chinach sprzedaje się rocznie 12 milionów żółwi.
 • import żółwi do Chin z takich krajów jak: Wietnam, Indonezja, Indie, Nowa Gwinea, a nawet USA. Wzrósł on w ciągu ostatnich 30 lat aż 10 krotnie.
 • niska reprodukcja i tempo wzrostu. Żółwie są długowiecznymi gadami jajorodnymi. Większość gatunków składa zbyt mało jaj i zbyt wolno rośnie, aby pokryć ich straty ilościowe w środowisku naturalnym.
 • niszczenie środowisk zamieszkałych przez żółwie i zajmowanie ich przez człowieka ( antropopresja ). W rejonach dużego zaludnienia żółwie giną z powodu zanieczyszczeń środowiska, padają ofiarą wprowadzonych przez człowieka do natury innych gatunków zwierząt, są chwytane i zabijane w celach rozrywkowych i konsumpcyjnych.
   

DLACZEGO ŻÓŁWIE SĄ PRZEDMIOTEM HANDLU?


Żółwiami handluje się:

 • dla ich mięsa i jaj, których spożywanie jest bardzo popularne w krajach azjatyckich,
 • dla ich pancerzy, które są sprzedawane jako ozdoby i przedmioty użytkowe np. popielniczki,
 • w celu wykorzystania w tradycyjnej medycynie chińskiej,
 • w celach rozrywkowych, utrzymywanie w hodowlach domowych.


CELE KAMPANII SHELLSHOCK


Cel 1: Wzrost świadomości społeczeństwa
Większość ogrodów zoologicznych i akwariów eksponuje żółwie i angażuje się w akcje pierwszej pomocy po konfiskacie nielegalnych transportów tych zwierząt przez służby celne. Ogrody (członkowie EAZA) wykorzystują ogromne możliwości kształtowania opinii wśród publiczności prowadząc działalność edukacyjną na temat losu żółwi (wystawy, imprezy, lekcje, nagłośnienie tematu w lokalnych mediach).

Cel 2: Budowa Żółwiej Arki
W obliczu globalnego zagrożenia wiele gatunków żółwi skazanych jest na wyginięcie. Jedyną szansą ich przeżycia jest stworzenie tzw. Żółwiej Arki – specjalnych populacji zagrożonych gatunków żółwi w ogrodach zoologicznych, akwariach i prywatnych kolekcjach na całym świecie. Arka stanowi zabezpieczenie w sztucznych warunkach ginących gatunków żółwi dla przyszłych akcji ochroniarskich m. in. reintrodukcji, czyli ponownego wprowadzenia gatunku do środowiska, jeśli nastąpią korzystne zmiany umożliwiające powrót tych zwierząt do natury.


Cel 3: Ochrona gatunków żółwi w środowisku naturalnym
Kampania Shellshock wspiera finansowo już istniejące i nowe projekty ochrony żółwi w środowisku naturalnym.

Grupa specjalistów powołana dla Kampanii Shellshock utworzyła we współpracy z Funduszem Ochrony Żółwi – Turtle Conservation Fund (TFC) i Grupą Badawczą Zółwi Morskich – Marine Turtle Research Group (MTRG) listę priorytetowych projektów finansowanych z funduszy Kampanii.

Przykładowe projekty finansowane przez Kampanię Shellshock:

 • Szkolenie celników Międzynarodowego Portu Lotniczego w Kuala Lumpur w Malezji – duży ośrodek przewozu żółwi.
 • Walka z odławianiem żółwi wężoszyich (Chelodina mccordi) na wyspie Roti, Indonezja.
 • Ochrona żółwia birmańskiego przed wymarciem.
 • Edukacja lokalnej społeczności w celu ochrony żółwiaka swinhoe (Rafetus swinhoei)


^ do góry