Kup bilet on-line

Ochrona przyrody « powrót

Kampanie

2011-2013 Azja Południowo-Wschodnia


Azja południowo-wschodnia jest regionem Ziemi o niesamowitej różnorodności biologicznej. Żyją tu jedne z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych gatunków, jak m.in.: tygrys , słoń azjatycki i orangutan. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN / SSC) uznała duże zwierzęta tego rejonu za szczególnie zagrożone wyginięciem, przede wszystkim z powodu nielegalnego handlu i klusownictwa oraz z powodu utraty siedlisk. Jeśli nie podejmiemy natychmiastowych działań mogą one zniknąć na zawsze.

 

Kampania prowadzona w europejskich ogrodach zoologicznych i akwariach (poprzez Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów - EAZA oraz Komisję Przetrwania Gatunków – SSC przy Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody – IUCN) miała na celu ochronę bogatej różnorodności biologicznej występującej na terenach południowo-wschodniej Azji. Obejmowła gatunki mało znane i bardzo tajemnicze, takie jak niemal mityczna saola („azjatycki jednorożec”), żyjący w wielkich rzekach pangaz oraz „magiczne” dzioborożce i „smoki” z Komodo.

Cele kampanii:

 • poszerzenia wiedzy społeczeństwa i instytucji europejskich na temat zwierząt Azji Południowo-Wschodniej;
 • zebranie 750.000€ na cele projektów ochrony gatunków w tym regionie;
 • pomoc w ograniczeniu polowań i handlu zagrożonymi wyginięciem gatunkami;
 • uświadamianie Europejczykom, że ich konsumenckie świadome wybory mogą mieć duży wpływ na zachowanie różnorodności biologicznej południowo-wschodniej Azji.

 

 
Kampania obejmuje gatunki zwierząt spełniające następujące kryteria:

 • regularnie występują w granicach ASEAN - Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (patrz - mapka powyżej);
 • są uznane za zagrożone lub krytycznie zagrożone na Czerwonej Liście IUCN;
 • ważą co najmniej 1 kg.

Pełna lista zwierząt objętych kampanią jest dostępna na stronie:
http://www.southeastasiacampaign.org/southeast-asia-species
 

ZAGROŻENIA

Większość dużych zwierząt płd.-wschodniej Azji to gatunki ginące, dla których głównymi zagrożeniami są:

 • nielegalny handel żywymi lub martwymi osobnikami (nadmierne odławianie zwierząt z natury),
 • utrata siedlisk (przekształcenie, degradacja i fragmentacja),
 • zanieczyszczenia,
 • gatunki inwazyjne,
 • konflikty zbrojne.

Za największe zagrożenie dla różnorodności biologicznej na całym świecie możemy uznać czynniki środowiskowe, następnym w kolejności są gatunki inwazyjne. Inaczej jest w przypadku dużych (ważących ponad 1 kg) zwierząt Azji południowo-wschodniej - tu największym problemem jest kłusownictwo.

Dowiesz się więcej na stronach kampanii: http://www.southeastasiacampaign.org

 

W KILKU SŁOWACH O OLEJU PALMOWYM

Zazwyczaj przeciętny konsument robiący zakupy w supermarkecie nie jest nawet świadomy, że składnikiem niemal co drugiego produktu jest olej palmowy. Zawierają go m.in. batony, lody, pizza, szminki, proszki, mydła. Margaryna zawierająca olej palmowy szczególnie "dobrze się smaruje", a mydła i szampony są delikatne i wyjątkowo „pieniące”. Jako składnik olej palmowy nie musi być wykazany, lecz najczęściej jest ukryty pod nazwą "tłuszcz roślinny". Jedna trzecia światowego zużycia oleju roślinnego pochodzi z owoców palmy oleistej, uprawianej masowo na miejscu wycinanych, często nielegalnie, lasów tropikalnych.

Indonezja i Malezja są głównymi krajami uprawiającymi olej palmowy. Szybko rosnący popyt sprawia, że powstają nowe plantacje palmy olejowej na miejscu wycinanych lasów tropikalnych. Plantatorzy osiągają najpierw zysk ze sprzedaży drewna po wycince lasu, a następnie czerpią kolejne duże zyski ze sprzedaży oleju palmowego.

Rabunkowa gospodarka niszczy jeden z najcenniejszych ekosystemów na Ziemi, rzadkie gatunki roślin i zwierząt tracą swoją ostoję, a „zielone płuca” naszej planety nie mogą już spełniać swojej funkcji. Rdzenna ludność jest zmuszona do opuszczenia swoich domostw i niewielkich kawałków ziemi, które są przejmowane przez duże korporacje. W Indonezji wymierają tysiące gatunków zwierząt i roślin, często zanim zostaną odkryte i nazwane. Zagrożone wyginięciem w niedalekiej przyszłości są populacje tygrysa sumatrzańskiego, słoni leśnych i orangutanów. Orangutany można byłoby ponownie wypuścić na łono natury, dzięki dobrze opracowanemu programowi ochrony, ale niestety ich siedliska zostały zniszczone.

Organizacje ekologiczne naciskają na polityków i duże firmy, aby preferowały tzw. „zielony” olej palmowy tzn. wyprodukowany na terenach o zrównoważonej gospodarce, która zakłada umiarkowaną eksploatację lasów tropikalnych z jednoczesną ich ochroną i poszanowaniem prawa miejscowych pracowników do godziwego wynagrodzenia. Wiele organizacji działających na rzecz ochrony przyrody walczy o to, by wkrótce w Europie wszystkie produkty zawierające olej palmowy miały wyszczególnioną jego nazwę i zawartość na etykietach. Od nas, konsumentów zależy popyt na poszczególne towary, więc wybierajmy produkty odpowiedzialnie.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną http://www.ekonsument.pl/a654_olej_palmowy.html, a także z listą produktów, które nie zawierają oleju palmowego, dostępną na stronie www.orangutans.com.au.

Ochrona przyrody / KampanieOchrona przyrody / KampanieOchrona przyrody / KampanieOchrona przyrody / Kampanie
 
Ochrona przyrody / KampanieOchrona przyrody / Kampanie

^ do góry