Kup bilet on-line

Ochrona przyrody « powrót

Kampanie

2020-2021 Jaka ryba?

76% łowisk na świecie jest nadmiernie eksploatowanych, przy czym co roku wyrzuca się ponad 8 miliardów kilogramów niechcianych przyłowów. Jeżeli przełowienie utrzyma się na obecnym poziomie to do roku 2050 łowiska te mogą zostać wyczerpane zupełnie.

Pora zacząć zadawać sobie pytanie ... Jaką rybę wybrać?
 

Oceany zajmują około 70% powierzchni naszej planety i zapewniają środki do życia milionom ludzi. Działania, takie jak przełowienia, niszczycielskie metody poławiania, zanieczyszczenie wód oraz zmiany klimatu, są głównymi zagrożeniami dla dalszego czerpania korzyści z ekosystemów morskich, będących źródłem tak istotnych zasobów żywności.

Ryby i bezkręgowce morskie są głównym pożywieniem oraz podstawowym źródłem utrzymania ludności zamieszkującej wybrzeża. Należy chronić zasoby rybne i właściwie nimi zarządzać, aby unikać ogromnych nieodwracalnych strat. Celem Kampanii EAZA (Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów) jest pokazanie społeczeństwu, że działania człowieka na rzecz ochrony gatunków morskich i interesy komercyjne nie muszą ze sobą kolidować. 

Nowa kampania EAZA ukazuje jak konsumpcyjna działalność człowieka zagraża przetrwaniu gatunków morskich. Koncentruje się na tym, jak funkcjonują ogrody zoologiczne i akwaria i zachęca je do wprowadzenia rzeczywistych zmian w codziennej pracy, aby w ten sposób rozpowszechniać wizję wspólnych dążeń na rzecz ochrony i zarządzania różnorodnością biologiczną mórz.

Kampania skupia się na trzech różnych tematach:

1) spożywanie ryb i owoców morza pochodzących ze zrównoważonych połowów

2) zrównoważone żywienie zwierząt

3) zrównoważone planowanie hodowli gatunków wodnych
 

Więcej informacji na temat kampanii w broszurze: Jaka ryba? (kliknij i pobierz)

oraz na stronie: whichfish.eu


 

Pomóż chronić przyrodę mórz i oceanów!  Rozsądnie wybieraj ryby i owoce morza!

Kupuj produkty pochodzące ze zrównoważonych połowów, np. te oznaczone certyfikatami jakości:

 

Tym logiem oznaczone są produkty certyfikowane przez MSC (Marine Stewardship Council). Certyfikat ten gwarantuje, że kupowana przez nas ryba pochodzi ze zrównoważonego rybołówstwa, które spełniają surowe normy środowiskowe ustalone przez MSC.

 

 

Tym logiem oznaczone są produkty pochodzące ze zrównoważonej hodowli ryb.
Niezależny certyfikat ASC (Aquaculture Stewardship Council) przyznawany jest
hodowlom ryb prowadzonym w sposób odpowiedzialny i przyjazny dla środowiska.

 

 

Unia Europejska jest największym rynkiem i importerem ryb i owoców morza, również z krajów ubogich. W związku z tym spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność – europejscy konsumenci, producenci i politycy mogą dokonać globalnej zmiany w stronę odpowiedzialnej konsumpcji ryb poprzez wspieranie zrównoważonych połowów.

Ogromnym problemem związanym bezpośrednio z rybołówstwem jest tak zwany przyłów, czyli łapanie w sieci przypadkowych gatunków zwierząt, takich jak morświny, delfiny, foki czy żółwie. Złapane w pułapkę, jaką są dla nich sieci, umierają. Część z tych gatunków jest z tego powodu zagrożona wyginięciem. Problemem jest także łapanie w sieci młodych ryb, które nie zdążyły jeszcze wydać na świat potomstwa oraz metody połowów niszczące środowisko życia morskich gatunków, takie jak np. trałowanie denne. Metoda ta polega na przeciąganiu sieci przy dnie morskim i przypomina oranie pola. W tym wypadku pola będącego środowiskiem życia tysięcy organizmów.

Zrównoważone połowy nie oznaczają, że niezbędne jest łowienie mniejszej ilości ryb. Chodzi tu o połowy odpowiednich ryb na dopuszczalnym poziomie, przy respektowaniu doradztwa naukowego oraz oszczędzaniu łowisk znajdujących się w gorszej kondycji. Istotne jest również stosowanie zrównoważonych technik połowowych, które pozwolą długoterminowo ochronić cenne zasoby ryb oraz całe ekosystemy morskie.

Jak wspierać zrównoważone rybołówstwo?

  • Kupuj produkty rybne z ekologicznym certyfikatem.
  • Wybieraj świeże ryby z lokalnych połowów – przyczyni się to do rozwijania połowów na małą skalę i zmniejszy potrzeby transportu ryb.
  • Eksperymentuj. Kupując różne ryby i owoce morza wymuszasz na producentach większą różnorodność. Ta z kolei sprawi, że rybacy ograniczą nadmierne połowy najpopularniejszych ryb.
  • Nie wahaj się pytać sprzedawców o to, skąd pochodzą ryby czy jakimi metodami zostały złowione – nawet jeśli nie uzyskujesz odpowiedzi. Wielu z nich nie ma odpowiedniej wiedzy na temat produktów rybnych i wpływu rybołówstwa na środowisko. Pytając ich, masz szansę wpłynąć na ich postawę i zachęcić do pogłębienia wiedzy.

Informacje na ten temat znajdziesz również na stronach: ryby.wwf.pl oraz fishforward.eu


^ do góry