Kup bilet on-line

Ochrona przyrody « powrót

Kampanie

Kampania EAZA21+

Nie ma lekko… Zdradzimy Wam, że my, wszyscy pracownicy europejskich ogrodów zoologicznych, też będziemy się intensywnie uczyć przez najbliższe 2 lata, bowiem rusza nowa kampania EAZA https://www.eaza.net/conservation/campaigns/#EAZA21+

Kampania EAZA21+ adresowana jest tylko do nas, pracowników ZOO. Zaskoczeni? Już wyjaśniamy. Otóż na ostatniej konferencji EAZA we wrześniu 2021 roku  przyjęto nową wizję organizacji z deklaracją: „Postępowe ogrody zoologiczne i akwaria, ratujące gatunki razem z Wami”. Ta ambitna deklaracja włącza społeczność EAZA w globalną układankę ochrony bioróżnorodności. Spójrzcie tylko na logo nowej kampanii. Zapewne wszyscy układaliście kiedyś puzzle i nie zawsze było to łatwe. Otóż wyobraźcie sobie, że ochrona bioróżnorodności to taka globalna układanka trudna do ułożenia, bo składająca się z mnóstwa elementów. Ale żeby było jeszcze trudniej to po roku 2020 zmieniają się globalne ramy ochrony bioróżnorodności i do naszej układanki dojdzie wiele nowych elementów.

Poprzednie strategie powstrzymania utraty bioróżnorodności nie osiągnęły swoich globalnych celów. Plan po 2020 r. zapowiada się inaczej: dotyczy nie tylko problemu biologicznego, ale także jego przyczyn i aspektów społecznych i ekonomicznych. Łączy również wszystkie inne istotne działania tak, aby wspierały wspólny cel: globalne konwencje ( CBD , CITES , CMS – konwencja bońska ) oraz inicjatywy regionalne, takie jak narzędzia UE na rzecz ochrony środowiska ( Strategia różnorodności biologicznej UE , Natura 2000 , fundusze LIFE ). Są to różne międzynarodowe ramy bioróżnorodności, nad wdrożeniem których  pracowali kluczowi interesariusze, tacy jak IUCN .

Te nowe strategiczne ramy zostaną przyjęte na szczycie CBD (Konwencja o różnorodności biologicznej) w Kunming w Chinach w maju 2022 r., jako ostatni impuls do powstrzymania spadku różnorodności biologicznej i przywrócenia harmonii między ludźmi a naturą do 2050 r.

Aby tak się stało, wszyscy ludzie, społeczności i cała światowa gospodarka muszą być na pokładzie, w tym nowoczesne ogrody zoologiczne i akwaria, a także organizacje pozarządowe, takie jak EAZA.

Spośród wszystkich elementów układanki wybrano trzy, które są najbardziej istotne dla pracy EAZA i jej członków: 

  • Zaangażowanie społeczne i edukacja. Ogrody zoologiczne co roku odwiedza ponad 140 milionów osób. Będziemy rozważać na nowo, jaka jest nasza rola w zachęcaniu społeczeństwa do doceniania bioróżnorodności i uczynienia stylu życia bardziej zrównoważonym? Na jakich najlepszych praktykach możemy się oprzeć, aby jeszcze bardziej wzmocnić tę rolę?
  • Ochrona gatunkowa. Jak możemy dopasować nasz potencjał w tej dziedzinie do celów i planów działania na rzecz gatunków oraz dostępnych źródeł finansowania?
  • Handel dziką fauną i florą. Jaka jest nasza rola na straży w tej dziedzinie, bo owszem, dzika przyroda jest przedmiotem handlu, ale może być wykorzystywana wyłącznie w sposób legalny, zrównoważony i etyczny?

Jak będzie wyglądać kampania?

W przeciwieństwie do poprzednich kampanii, EAZA21+ nie jest adresowana do publiczności. Ma charakter wewnętrzny. Jej działania będą prowadzone wśród i dla członków EAZA, a do dialogu dołączą eksperci zewnętrzni.

Głównymi działaniami będą webinaria i warsztaty, wirtualne oraz stacjonarne. Będą istotne dla wielu z nas, niezależnie od tego, czy zajmujemy się zarządzaniem zoo i akwarium, hodowlą i ochroną gatunków, planowaniem kolekcji, edukacją, badaniami, komunikacją, PR, marketingiem czy innymi obszarami!

Pod koniec kampanii wyniki wszystkich tych spotkań i dyskusji zostaną ujęte w zestawach narzędzi i samouczkach, które będzie można wykorzystać w codziennej pracy na rzecz ochrony przyrody.

Dlaczego taka nazwa kampanii: EAZA21+?

Nazwa została wybrana, ponieważ kampania:

  • rozpoczyna się w 2021 roku,
  • śledzi 20 lat akcji na rzecz ochrony gatunków EAZA,
  • da członkom EAZA narzędzia do sprostania wyzwaniom XXI wieku.

             

 


^ do góry