Kup bilet on-line

Aktualności « powrót

PRACUJ Z NAMI

 

PODINSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Informacja o warunkach pracy:

 1. Pełen etat
 2. Pięciodniowy tydzień pracy
 3. 40 godzin tygodniowo

Wymagania niezbędne (formalne):

 1. wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia
 2. staż pracy minimum 3 lata
 3. doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
  z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)


Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:

1. przygotowanie postępowania powyżej 130.000 zł w szczególności:

 1. przygotowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), przygotowanie  ogłoszenia  i przekazanie do publikacji, zamieszczenie dokumentacji na platformie zakupowej/bip ZOO w Płocku Sp. z o.o., przygotowanie wzoru umowy
 2. przeprowadzenie postępowania powyżej 130.000 zł w szczególności: udzielanie odpowiedzi na zapytania, dokonywanie zmiany ogłoszeń, dokonywanie zmiany treści SWZ, otwarcie ofert, badanie i ocena ofert
 3. zakończenie postępowania powyżej 130.000 zł w szczególności: rozstrzygnięcie postępowania, zwrot wadium, zawarcie umowy (ustalenie zabezpieczenia, formy reprezentacji), przygotowanie ogłoszenia o wyniku i przekazanie do publikacji

2. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań do 130.000 zł

CV prosimy kierować na adres: kadry@zoo.plock.pl z dopiskiem „Podinspektor ds. zamówień publicznych"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRACOWNIK GOSPODARCZY

Zakres wykonywanych zadań:

Drobne prace remontowe, malarskie i porządkowe na terenie ZOO Płock Sp. z o.o.

Informacja o warunkach pracy:

 1. Pełen etat.
 2. Pięciodniowy tydzień pracy.
 3. 40 godzin tygodniowo.

CV prosimy przesyłać na  adres e-mail kadry@zoo.plock.pl


^ do góry