Kup bilet on-line

Nasze zwierzęta « powrót

Wykaz gatunków / Ptaki

Żuraw mandżurski
Grus japonensis

Żuraw mandżurski to gatunek dużego ptaka z rzędu żurawiowych (Gruiformes). W środowisku naturalnym zamieszkuje północno-wschodnią Azję. Jest jednym z największych gatunków żurawi. Jest bliskim krewnym żurawia zwyczajnego, który występuje w naszym kraju.

W naszym Ogrodzie żurawie mandżurskie hodowane są od roku 2002. Ptaki przyjechały do płockiego ZOO jako młode osobniki, a następnie po osiągnięciu dojrzałości płciowej rozpoczęły gniazdowanie. Od tego czasu corocznie odchowują młode (1 lub 2 – co jest naturalną sytuacją) stanowiąc tym samym jedyną rozmnażającą się parę w Polsce!
Ich lęgi są bardzo widowiskowe: ptaki budują gniazdo najczęściej ze słomy i gałązek, wysiadują na zmianę jajka, a następnie wodzą pisklęta stanowiąc tym samym bardzo wdzięczny obiekt obserwacji dla osób zwiedzających ZOO. Z uwagi na status ochronny gatunku i sukcesy hodowlane, płockie żurawie stanowią wielką dumę pracowników ZOO.

Żuraw mandżurski jest ptakiem wszystkożernym (zjada zarówno pokarm pochodzenia roślinnego jak również zwierzęcego). Według niektórych badań, być może stanowi jeden z dwóch gatunków żurawi z największych udziałem pokarmu pochodzenia zwierzęcego w diecie. Cecha ta wyraźnie odróżnia go od naszego rodzimego gatunku, który z kolei jest uważany za jeden z najbardziej roślinożernych.

Gatunek ten zakłada gniazda na ziemi, gdzie samica składa 2 jaja wysiadywane następnie przez około miesiąc przez obojga rodziców. Pisklęta są zagniazdownikami, w związku z czym niedługo po wykluciu są zdolne do opuszczenia gniazda i wraz z rodzicami poszukują pokarmu.

Żurawie są ptakami długowiecznymi (średnia długość ich życia to ok. 30-40 lat). Istnieją doniesienia o ptakach dożywających w warunkach hodowlanych sędziwego wieku 70 lat.

Żurawie znane są ze swego zachowania przypominającego taniec. Uważa się, iż dzięki temu ptaki nawiązują kontakty z innymi osobnikami (aspekt społeczny), jak również wyrażają swoje emocje. Zachowanie to zwykle poprzedza lęgi, co w kontekście emocji wydaje się uzasadnione.

Żuraw mandżurski jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem (Kategoria EN – ENDANGERED IUCN), co prawdopodobnie związane jest z intensyfikacją rolnictwa i uprzemysławianiem terenów, na których niegdyś ptak ten występował. Jedynie populacja występująca w Japonii jest stabilna. Na pozostałym areale występowania obserwuje się ciągły spadek liczebności tego ptaka.

Nasze zwierzęta / Wykaz gatunków / PtakiNasze zwierzęta / Wykaz gatunków / PtakiNasze zwierzęta / Wykaz gatunków / Ptaki

^ do góry