Kup bilet on-line

Nasze zwierzęta « powrót

Wykaz gatunków / Ptaki

Kondor wielki
Vultur gryphus

Kondor wielki to ptak należący do rzędu kondorowych (Cathartiformes) i rodziny kondorowatych (Cathartidae), zamieszkujący górskie środowisko Andów. Jest jednym z największych  i najcięższych ptaków latających. Wbrew powszechnej opinii nie jest bliskim krewnym  bardziej znanych sępów. Współczesne badania wskazują, iż kondory mogą być krewnymi bocianów. Do zaistnienia podobieństwa tych dwóch grup ptaków doprowadziło zjawisko konwergencji, które polega na ewolucji  niespokrewnionych organizmów, która w efekcie prowadzi do powstania podobnych cech u różnych gatunków (wygląd, przystosowanie do konkretnego sposobu odżywiania się itd.).

Kondory to ptaki długowieczne, które często dożywają wieku ponad 50 lat. Tym samym są jednymi z najdłużej żyjących ptaków.
Płocka para to również wiekowe osobniki. Samica przyszła na świat w naszym ZOO w roku 1977. Samiec z kolei przybył do Płocka w roku 1991 jako niedojrzały jeszcze ptak. Od tej pary, w roku 1999, w wyniku sztucznego odchowu udało się uzyskać 1 młode. Samica, którą nazwano Tumia przebywa obecnie w ZOO Opole, gdzie tworzy parę z samcem wyklutym w ogrodzie zoologicznym w Gdańsku – Oliwie. Fakt przyjścia na świat młodego tego gatunku w warunkach ogrodu zoologicznego jest dumą dla placówki, w której to się wydarzyło, bowiem kondor wielki jest ptakiem trudnym w hodowli. Tym samym cieszy fakt, że płockie ZOO już dwukrotnie rozmnożyło ten gatunek: w roku 1977 i 1999.

Kondor wielki to typowy gatunek padlinożerny, który w poszukiwaniu pokarmu potrafi dziennie pokonywać wielkie odległości. Wśród gatunków, których padlina bywa pokarmem kondora należy wymienić zarówno gatunki dziko żyjące: gwanako, nandu, pancerniki, jak również gatunki typowo hodowlane: muły i owce.

Dojrzałość płciową kondory uzyskują w wieku 5-6 lat. Samiec i samica różnią się od siebie detalami głowy (u samca na głowie znajduje się skórny grzebień, którego brak jest u samicy). Jako, iż kondor jest gatunkiem typowym dla środowiska wysokogórskiego, jego gniazda znajdują się zwykle na niedostępnych półkach skalnych wysoko w górach. Tam samica składa jedno lub rzadziej dwa jaja, które następnie są wysiadywane około 55-60 dni przez obojga rodziców. Ptaki przystępują do lęgów zwykle co dwa lata, tyle bowiem przebywają z rodzicami młode ptaki od momentu wyklucia do usamodzielnienia się.

Kondor wielki nie jest ptakiem bezpośrednio zagrożonym wyginięciem, niemniej dosyć niewielka populacja na wolności ciągle ulega zmniejszaniu. Za główny czynnik wymierania uważa się prześladowania ze strony człowieka. Tym samym gatunek ten znalazł się na Światowej Czerwonej Liście Zagrożonych Gatunków, gdzie  został umieszczony w kategorii NT (Near Threatened) – bliski zakwalifikowaniu jako zagrożony.

Konieczne jest również wspomnieć, iż kondor wielki to narodowy ptak Kolumbii, Chile, Boliwii i Ekwadoru. Jako symbol wykorzystywany jest w wielu krajach Ameryki Południowej, gdzie znajduje to odzwierciedlenie w lokalnym folklorze i obrzędowości.

Nasze zwierzęta / Wykaz gatunków / PtakiNasze zwierzęta / Wykaz gatunków / PtakiNasze zwierzęta / Wykaz gatunków / PtakiNasze zwierzęta / Wykaz gatunków / Ptaki
 

^ do góry