Kup bilet on-line

Nasze zwierzęta « powrót

Wykaz gatunków / Ptaki

KONURA ZŁOTA

łac. Guaruba guarouba                     ang. Golden Conure

WYSTĘPOWANIE

 • Endemit występujący w północnej części Brazylii w dorzeczu Amazonki.

ŚRODOWISKO

 • Zamieszkuje głównie wilgotne, wyżynne lasy deszczowe. Tylko sporadycznie spotykana w lasach typu várzea i na łąkach o rzadkim zadrzewieniu. W sezonie lęgowym przenosi się na obrzeża lasów w sąsiedztwie pól uprawnych.

POŻYWIENIE

 • Owoce, jagody, nasiona, orzechy, kwiaty, pąki roślin.

CHARAKTERYSTYKA

 • Papuga średniej wielkości. Długość ciała 33–36 cm. Masa ciała około 270 g
 • Brak dymorfizmu płciowego.
 • W ubarwieniu przeważa barwa żółta, jedynie lotki są kontrastowo zielone. Duży, silny dziób o ostrych brzegach. Obszar wokół oczu jest jasnoróżowy, podobnie nogi.

ZACHOWANIE

 • Żyje w grupach liczących od 3 do 30 osobników.
 • Okres lęgowy przypada w porze deszczowej – od grudnia do kwietnia. Gniazda budowane są wysoko na drzewach, 15 – 30 m nad ziemią. Czasem wykorzystują dziuple innych ptaków. Zwykle kilka par gniazduje obok siebie. Jest to niespotykany u innych papug sposób gniazdowania w tzw. komunie. Kilka samic składa jaja do różnych gniazd. Zdarza się więc, że w jednym gnieździe przebywają młode na różnym etapie rozwoju.
 • Samica składa od 2 do 5 jaj. Inkubacja trwa 25 – 30 dni. Jaja wysiadują tylko samice. Młode są w pełni opierzone po około 10 tygodniach od wyklucia.

WARTO WIEDZIEĆ

 • Jedyny przedstawiciel rodzaju Guaruba.
 • Uznawana za narodowego ptaka Brazylii - jej kolory odpowiadają tym na brazylijskiej fladze.

STATUS I OCHRONA

 • Kategoria VU (Vulnerable) na Czerwonej Liście IUCN – gatunek zagrożony wyginięciem. Objęty konwencją CITES (załącznik I) i programem ESB.
 • Mimo licznych działań ochronnych tj. tworzenia parków i rezerwatów, trend liczebności populacji uznawany jest za spadkowy.
 • Główne zagrożenia dla konur złotych to: niszczenie i fragmentacja siedlisk, nielegalny odłów ptaków w celach handlowych.

Nasze zwierzęta / Wykaz gatunków / PtakiNasze zwierzęta / Wykaz gatunków / PtakiNasze zwierzęta / Wykaz gatunków / PtakiNasze zwierzęta / Wykaz gatunków / Ptaki
 

^ do góry