Kup bilet on-line

Nasze zwierzęta « powrót

Aktualności hodowlane

Rozpoczęliśmy budowę wybiegu dla panter i tygrysów

W dniu 14.04.2015 r. w obecności przedstawicieli Urzędu Miasta Płocka oraz wykonawcy, oficjalne przekazaliśmy plac budowy pod wybiegi dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich.

Inwestycja jest zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie wybiegów dla gorali i kangurów w miejscu nie funkcjonujących klatek z wybiegami dla panter śnieżnych. Projektowane w obrębie wybiegów obiekty kubaturowe - pawilon dydaktyczny, grota panter śnieżnych oraz grota tygrysów syberyjskich i toaleta dla klientów zlokalizowane będą na terenie w dolinie nad stawami, u podnóża istniejącej skarpy. Wybiegi dla drapieżników wokół tych obiektów zaplanowano w części na terenie płaskim w obrębie obiektów kubaturowych oraz częściowo na sąsiadującej skarpie na której zlokalizowano fragmenty ogrodzenia wybiegów.

W ramach zadania inwestycyjnego pn: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej ZOO w Płocku poprzez budowę wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich” zostanie zrealizowany:

- wybieg dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich,

- grota dla przetrzymywania zwierząt,

- altana dydaktyczna dla zwiedzających,

- toaleta dla zwiedzających, 

- zagospodarowania terenu,

- rozbiórka istniejącego pawilonu hodowlanego lampartów wraz z wybiegiem. 

Wykonawcą robót budowlano-montażowych jest firma GLOBAL SYSTEMS Marcin Balcerzak z siedzibą w Gostyninie. Wartość robót budowlano-montażowych zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 940.000,00 zł. Wykonawca na przedmiot zamówienia udzieli gwarancję na 72 miesiące. 

Całkowita wartość inwestycji to 940 000 zł (435 000 zł - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, pozostała kwota - wkład własny Gminy Miasto Płock)

Dwa przylegające do siebie wybiegi powstaną do końca sierpnia 2015 r.

Bardzo się cieszymy i liczymy na profesjonalną realizację, aby wkrótce nasi goście mogli odwiedzać nowych, wyjątkowych mieszkańców płockiego ZOO!!!

Nasze zwierzęta / Aktualności hodowlaneNasze zwierzęta / Aktualności hodowlaneNasze zwierzęta / Aktualności hodowlaneNasze zwierzęta / Aktualności hodowlane
 
Nasze zwierzęta / Aktualności hodowlaneNasze zwierzęta / Aktualności hodowlaneNasze zwierzęta / Aktualności hodowlaneNasze zwierzęta / Aktualności hodowlane
 

^ do góry