Kup bilet on-line

Nasze zwierzęta « powrót

Aktualności hodowlane

Projekt hodowli STRZEBLI BŁOTNEJ

Płockie ZOO chroni rodzime gatunki w środowisku naturalnym („in situ”)

          Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku przystąpił do realizacji ekologicznej inicjatywy pod nazwą „Hodowla strzebli błotnej Rhynchocypris percnurus (Pallas, 1814) na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku z zamiarem późniejszej introdukcji do środowiska oraz instalacja tzw. hotelu dla owadów zapylających w bezpośrednim sąsiedztwie stawu.”

        W ramach programu, w dniu 28.07.2016 roku wpuszczono do stawu na terenie Ogrodu 1000 szt. narybku. Ryby pochodzą z hodowli prof. Jacka Wolnickiego z Zakładu Rybactwa Stawowego IRŚ w Żabieńcu. Parametry wody w stawie: temp. 22,3 °C, tlen: 66% nasycenia, odczyn 8,0 pH, przewodnictwo elektrolityczne 819 µS/cm.

        Inicjatywa jest częścią projektu zaproponowanego przez Ministerstwo Środowiska pt. „Inicjatywy obywatelskie”, a zaplanowanego do realizacji przez jednostkę koordynującą tj. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt zakładał zebranie minimum 20 obywatelskich inicjatyw ekologicznych mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego w skali lokalnej, zgłaszanych przez osoby indywidualne, grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe. 

          Celem projektu jest hodowla ginącego gatunku ryby - strzebli błotnej (przekopowej) Rhynchocypris percnurus w jednym ze stawów w dolnej części Ogrodu, jako działanie w ramach ochrony gatunku in situ czyli w środowisku naturalnym. Dodatkowo w bezpośrednim sąsiedztwie stawu ustawiono tzw. hotel dla owadów zapylających w celu ochrony i wspomagania lokalnych populacji owadów zapylających oraz zwiększenia wrażliwości społecznej na zagadnienia ich ochrony. W celu przybliżenia publiczności wiodących gatunków objętych projektem przewidziano
zakup i zainstalowanie w okolicy stawu akwarium na balach, wraz z oprzyrządowaniem, ze strzeblą błotną. Będzie to ekspozycja sezonowa tylko na wiosnę i lato. Ponadto zaplanowano wykonanie i umieszczenie w tej okolicy tablic edukacyjnych
dot. strzebli i owadów zapylających.  

          Realizacja inicjatywy przyczyni się do poprawy stanu środowiska stawu na terenie ZOO poprzez zastosowanie zabiegów oczyszczania, odmulania i nowych nasadzeń roślinności wodnej oraz wniesie istotny wkład w działania płockiego Zoo na rzecz ochrony zagrożonego wyginięciem gatunku ryby w środowisku („in situ”). Stworzenie w okolicy stawu łąki nektarodajnej korzystnie wpłynie na wzrost populacji owadów zapylających. Podniesie to prestiż płockiego ZOO jako placówki czynnie włączającej się w ochronę gatunków w naturze i edukującej lokalną społeczność w zakresie ochrony rodzimej fauny. Na powyższe działania, w ramach projektu pod nazwą „Ku zrównoważonej przyszłości społeczności lokalnych Mazowsza i Kujaw”, RCEE w Płocku pozyskało z NFOŚiGW kwotę 23.055 zł w formie dotacji bez wkładu własnego.

          Towarzystwo Przyjaciół Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku będzie aktywnie współpracować w realizacji inicjatywy z Miejskim Ogrodem Zoologicznym oraz z placówkami naukowymi zwłaszcza z  Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie. Konsultantem naukowym działań będzie Profesor Jacek Wolnicki z Zakładu Rybactwa Stawowego IRŚ w Żabieńcu.

Zakończenie prac terenowych przewidziane jest na 30 września 2016 r. 

Nasze zwierzęta / Aktualności hodowlaneNasze zwierzęta / Aktualności hodowlaneNasze zwierzęta / Aktualności hodowlaneNasze zwierzęta / Aktualności hodowlane
 
Nasze zwierzęta / Aktualności hodowlaneNasze zwierzęta / Aktualności hodowlaneNasze zwierzęta / Aktualności hodowlaneNasze zwierzęta / Aktualności hodowlane
 
Nasze zwierzęta / Aktualności hodowlaneNasze zwierzęta / Aktualności hodowlaneNasze zwierzęta / Aktualności hodowlaneNasze zwierzęta / Aktualności hodowlane
 

^ do góry