Kup bilet on-line

Nasze zwierzęta « powrót

Aktualności hodowlane

Konferencja EAZA 2019

 Uczestniczyliśmy w  dorocznej Konferencja EAZA 2019 w Walencji.

W dniach 17-21 września 2019 r. w Walencji (Hiszpania) odbyło się najważniejsze w roku spotkanie przedstawicieli  europejskich ogrodów zoologicznych, doroczna Konferencja EAZA (Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów). Przez 5 dni 881 osób z 357 ogrodów zoologicznych i instytucji zajmujących się ochroną zwierząt, reprezentujących 61 krajów, uczestniczyło w sesjach plenarnych, wykładach i warsztatach poświęconych dzikim gatunkom zwierząt i ich hodowli w warunkach „ex situ” (poza środowiskiem naturalnym) oraz stanowi środowiska i funkcjonowaniu gatunków zwierząt (zwłaszcza zagrożonych wyginięciem) „in situ” (w środowisku naturalnym). Obecnie naukowcy uważają, że tempo wymierania gatunków jest ponad 1000 razy szybsze niż na początku ubiegłego wieku, a główną przyczyną tego stanu rzeczy jest zajmowanie ich siedlisk przez człowieka i niszczące skutki jego działalności. Coraz dotkliwiej odczuwamy konsekwencje zmian klimatu spowodowane głównie nadmierną konsumpcją i eksploatacją dóbr naturalnych. Ludzkość w różny sposób stara się naprawiać zło, które wyrządza przyrodzie. Jednym z takich działań jest hodowla dzikich gatunków zwierząt w ogrodach zoologicznych, czy roślin w ogrodach botanicznych, w celu ratowania ich dla przyszłych pokoleń. Miejsca te pełnią rolę swoistej Arki Noego. Misją ZOO jest przekazanie idei ochrony przyrody i poszanowania środowiska naturalnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Bardzo się cieszymy, że jako przedstawiciele płockiego Ogrodu Zoologicznego mogliśmy wziąć udział w Konferencji, która okazała się być nieocenioną skarbnicą najnowszej wiedzy o wielokierunkowych i skoordynowanych działaniach sprzyjających ratowaniu zarówno poszczególnych gatunków jak i całych ekosystemów. Musimy podkreślić, że oprócz całej naszej ogromnej pracy na rzecz hodowli gatunków „ex situ” mamy swój mały bezpośredni wkład w ochronę „in situ”, ponieważ od roku 2015 realizujemy inicjatywę ekologiczną, której celem jest hodowla ginącego gatunku ryby - strzebli błotnej (przekopowej) (Rhynchocypris percnurus) w jednym ze stawów w dolnej części ZOO. W zewnętrznym akwarium, obok stawu, prezentujemy ten gatunek tylko wiosną i latem. Strzebla błotna  (Rhynchocypris percnurus) jest euroazjatyckim przedstawiciele ryb karpiowatych Cyprinidae. W Polsce jest objęta ścisłą ochroną gatunkową i wymaga ochrony czynnej. Znajduje się na Czerwonej Liście Gatunków Zagrożonych IUCN. W sąsiedztwie stawu znajduje się tzw. hotel dla owadów oraz łąka kwietna, stworzone  w celu ochrony i wspomagania lokalnych populacji owadów zapylających i pożytecznych. Wszystkimi naszymi działaniami związanymi z tym programem pochwaliliśmy się na Konferencji EAZA w Walencji. Przedstawiliśmy je na specjalnie przygotowanym w języku angielskim posterze. Byliśmy bardzo dumni, że nasz poster (pod nr 24) został przyjęty do prezentacji w holu głównym, wśród 53 posterów z różnych instytucji z całego świata. Poza tym mieliśmy okazję obejrzeć bioróżnorodność i nowoczesne rozwiązania projektowe ogrodu zoologicznego - Bioparc Valencia oraz oceanarium Oceanografic. Wróciliśmy z lekkim uczuciem zazdrości, ale pełni entuzjazmu, bogatsi o bezcenną wiedzę
i naładowani pozytywną energią potrzebną do dalszej pracy w naszym płockim ZOO.

 


^ do góry