Kup bilet on-line

Atrakcje « powrót

Działo się...

5.TyDzień Misji Ogrodów Zoologicznych

W tym roku 14 polskich ZOO od 11 do 17 marca, wspólnie świętuje 5. TyDzień Misji Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. Tegorocznym tematem przewodnim jest NAUKA, a hasłem „Z nauką wśród zwierząt”
Ogrody zoologiczne uczestniczą w badaniach naukowych mających na celu ochronę zagrożonych gatunków zwierząt w naturze, a także zapewnienie im dobrostanu w warunkach ogrodu zoologicznego. ZOO współpracują też z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, w celu prowadzenia badań na populacjach zwierząt zamieszkujących ogrody zoologiczne. Celem ogrodów zoologicznych jest wspieranie badań naukowych, które przyczyniają się do rozwoju wiedzy na temat zwierząt.
 
Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tak ważnych działaniach na rzecz ratowania przyrody!
Organizatorami TygoDnia Misji Ogrodów Zoologicznych i Akwariów są przyjaciele z polskich ogrodów zoologicznych:
Razem #chronimyGINĄCEgatunki
Akcję wspiera Światowe (WAZA) i Europejskie (EAZA) Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów.
Grafika: Ewa Jakowlew
 


^ do góry