Ochrona przyrody « powrót

Kampanie

Europejski Związek Ogrodów Zoologicznych i Akwariów czynnie działa na rzecz ochrony gatunków i ich środowisk. Regularnie organizowane są kampanie dla ratowania wybranych, najbardziej zagrożonych naturalnych ekosystemów i zwierząt tam mieszkających. Wszystkie zrzeszone w EAZA ogrody zoologiczne podejmują działania edukacyjne na rzecz uświadamiania społeczeństwu zagrożeń wynikających z zanikania różnorodności biologicznej naszej planety.

Zobacz też strony: www.eaza.net i www.waza.org

http://www.eaza.net/campaigns/Pages/Introduction.aspx

Płockie ZOO również aktywnie włącza się we wszystkie kampanie prowadzone przez EAZA :

 
2000-2001 Bushmeat2000-2001 Bushmeat

Słowo "bushmeat" oznacza mięso dzikich zwierząt z lasów tropikalnych. Rocznie w Afryce pozyskuje się ok. 1 miliona ton takiego mięsa. Ofiarami kłusowników padają często zwierzęta zagrożone wyginięciem, m.in. szympansy i goryle. Pierwsza z kampanii EAZA na rzecz ochrony przyrody dotyczy problemu nielegalnych polowań oraz handlu mięsem dzikich gatunków zwierząt.

poprzednia strona[1] [2] [3]


^ do góry