Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Archiwum Przetargi do 30 000 Euro

Dostawa mrożonek dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2017

Płock, dnia 06.12.2016 r.

AT –  ZP – 226 | 23 | 2016

www.zoo.plock.pl
Tablica Ogłoszeń

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU
postępowania o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 30 000 Euro


Dotyczy: postępowania pn. „Dostawa mrożonek dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostka Budżetowa w Płocku w roku 2017”

Zamawiający Gmina – Miasto Płock,  Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa, 09-402 Płock,
ul. Norbertańska 2 informuje, iż w przedmiotowych postępowaniu wpłynęła jedna oferta złożona przez:

HANDLOMAX Export-Import
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne
Krzysztof Miszczyński
ul. Kostrogaj 14A
09-400 Płock

Oferowana cena brutto: 48.061,58 zł

Jednocześnie informujemy, iż Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę
w wysokości 44.121,00 zł brutto, wobec powyższego Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie,
gdyż cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.


ZATWIERDZAM
Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
Jednostki Budżetowej w Płocku

Krzysztof Kelman

 


^ do góry