Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Archiwum Przetargi do 30 000 Euro

Dostawa mrożonek dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2021

Płock, dnia 10.12.2020 r.

AT - ZP - 226 | 22 | 2020                                                     

                                                                                            

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU

zamówienia o wartości poniżej 30 000 Euro

Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia pn.: „Dostawa mrożonek dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2021

Zamawiający - Gmina – Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez:

 

UNIFREEZE Sp. z o.o.

Miesiączkowo, Zakład Produkcji w Płocku,

ul. Targowa 2a,

09-400 Płock

 

Cena wybranej oferty wynosi: 41.160,71 pln (z podatkiem VAT).

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty:

Numer oferty

NAZWA OFERENTA

Cena brutto

 

Kolejność wg kryterium – najniższa cena 100%

1

UNIFREEZE Sp. z o.o. Miesiączkowo,

Zakład Produkcji w Płocku

ul. Targowa 2a

09-400 Płock

41.160,71 PLN

1

2

„SŁAWEK”

S.K.R. Paciorkowscy

Spółka Jawna

Janów 111

05-088 Brochów

41.397,97 PLN

2

 

 

 

                                                          ZATWIERDZAM

                                   Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

                                               Jednostki Budżetowej w Płocku

                                                                

                                                           Krzysztof Kelman

 

do pobrania:

OGŁOSZENIE O WYNIKU

OGŁOSZENIE

SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WZÓR UMOWY


^ do góry