Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Archiwum Przetargi powyżej 30 000 Euro

Dostawa warzyw i owoców dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2020

Płock, dnia 23.12.2019 r.

AT – ZP – 226 | 25 | 2019
www.zoo.plock.pl

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej jako: ustawa Pzp Zamawiający - Gmina – Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa warzyw i owoców dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku  w roku 2020

W wyniku badania i oceny ofert wybrano w poszczególnych częściach oferty złożone przez:

 

część 1 – LISOWSKI ARKADIUSZ „LEMON”, ul. Kostrogaj 14B, 09-400 Płock, Cena oferowana brutto: 104.320,49 zł, Termin dostawy: 24 godziny.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60 %, Termin dostawy 40%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60 pkt. + Termin dostawy 40 pkt. = Łącznie 100 pkt. oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych  i spełnia warunki określone w SIWZ.

 

część 2 – LISOWSKI ARKADIUSZ „LEMON”, ul. Kostrogaj 14B, 09-400 Płock, Cena oferowana brutto: 136.757,76 zł, Termin dostawy: 24 godziny.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60 %, Termin dostawy 40%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60 pkt. + Termin dostawy 40 pkt. = Łącznie 100 pkt. oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych  i spełnia warunki określone w SIWZ.

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty – Zbiorcze zestawienie ofert wraz z punktacją stanowi Załącznik Nr 1 do pisma.


ZATWIERDZAM
Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
Jednostki Budżetowej w Płocku
Krzysztof Kelman

 

OGŁOSZENIE

SIWZ DZIAŁ I 

SIWZ DZIAŁ II - OPZ

SIWZ DZIAŁ III - WZÓR UMOWY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE O WYBORZE - Załącznik nr 1


^ do góry