Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Archiwum Przetargi powyżej 30 000 Euro

Dostawa pokarmu dla ptaków, gadów, ryb i dla pozostałych zwierząt dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2020

Płock, dnia 24.12.2019 r.

AT – ZP – 226 | 32 | 2018

                                                                                                         www.zoo.plock.pl

Tablica Ogłoszeń

 

INFORMACJA O WYBORZE

 NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej jako: ustawa Pzp  Zamawiający - Gmina – Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa pokarmu dla ptaków, gadów, ryb i dla pozostałych zwierząt dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2020”

 

W wyniku badania i oceny ofert wybrano w poszczególnych częściach oferty złożone przez:

 

część 1 – Cricketsfarm Katarzyna Lipska, ul. Główna 12c, 20-829 Lublin, Cena oferowana brutto: 49.098,13 zł, Termin dostawy: 24 godziny.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60 %, Termin dostawy 40%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60 pkt. + Termin dostawy 40 pkt. = Łącznie 100 pkt. oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych  i spełnia warunki określone w SIWZ.

 

część 2 – MG SERWIS Mariusz Gościniak, ul. Browarna 41 09-401 Płock, Cena oferowana brutto: 22.861,77 zł, Termin dostawy: 24 godziny.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60 %, Termin dostawy 40%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60 pkt. + Termin dostawy 40 pkt. = Łącznie 100 pkt. oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych  i spełnia warunki określone w SIWZ.

 

część 3 – MG SERWIS Mariusz Gościniak, ul. Browarna 41 09-401 Płock, Cena oferowana brutto: 50.835,60 zł, Termin dostawy: 24 godziny.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60 %, Termin dostawy 40%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60 pkt. + Termin dostawy 40 pkt. = Łącznie 100 pkt. oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych  i spełnia warunki określone w SIWZ.

 

część 4 – MG SERWIS Mariusz Gościniak, ul. Browarna 41 09-401 Płock, Cena oferowana brutto: 36.375,43 zł, Termin dostawy: 24 godziny.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60 %, Termin dostawy 40%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60 pkt. + Termin dostawy 40 pkt. = Łącznie 100 pkt. oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych  i spełnia warunki określone w SIWZ.

 

część 5 – MG SERWIS Mariusz Gościniak, ul. Browarna 41 09-401 Płock, Cena oferowana brutto: 8.041,44 zł, Termin dostawy: 24 godziny.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60 %, Termin dostawy 40%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60 pkt. + Termin dostawy 40 pkt. = Łącznie 100 pkt. oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych  i spełnia warunki określone w SIWZ.

 

część 6 – MG SERWIS Mariusz Gościniak, ul. Browarna 41 09-401 Płock, Cena oferowana brutto: 6.378,91 zł, Termin dostawy: 24 godziny.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60 %, Termin dostawy 40%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60 pkt. + Termin dostawy 40 pkt. = Łącznie 100 pkt. oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych  i spełnia warunki określone w SIWZ.

 

część 7 – MG SERWIS Mariusz Gościniak, ul. Browarna 41 09-401 Płock, Cena oferowana brutto: 4.320,00 zł, Termin dostawy: 24 godziny.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60 %, Termin dostawy 40%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60 pkt. + Termin dostawy 40 pkt. = Łącznie 100 pkt. oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych  i spełnia warunki określone w SIWZ.

 

część 8 – MG SERWIS Mariusz Gościniak, ul. Browarna 41 09-401 Płock, Cena oferowana brutto: 1.134,00 zł, Termin dostawy: 24 godziny.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60%, Termin dostawy 40%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60,00 pkt. + Termin dostawy 40 pkt. = Łącznie 100 pkt. oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych  i spełnia warunki określone w SIWZ.

 

część 9 – MG SERWIS Mariusz Gościniak, ul. Browarna 41 09-401 Płock, Cena oferowana brutto: 425,03 zł, Termin dostawy: 24 godziny.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60 %, Termin dostawy 40%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60 pkt. + Termin dostawy 40 pkt. = Łącznie 100 pkt. oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych  i spełnia warunki określone w SIWZ.

 

część 10 – MG SERWIS Mariusz Gościniak, ul. Browarna 41 09-401 Płock, Cena oferowana brutto: 3.726,94 zł, Termin dostawy: 24 godziny.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60 %, Termin dostawy 40%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60 pkt. + Termin dostawy 40 pkt. = Łącznie 100 pkt. oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych  i spełnia warunki określone w SIWZ.

 

część 11 – MG SERWIS Mariusz Gościniak, ul. Browarna 41 09-401 Płock, Cena oferowana brutto: 22.827,24 zł, Termin dostawy: 24 godziny.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60 %, Termin dostawy 40%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60 pkt. + Termin dostawy 40 pkt. = Łącznie 100 pkt. oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych  i spełnia warunki określone w SIWZ.

 

część 12 – MG SERWIS Mariusz Gościniak, ul. Browarna 41 09-401 Płock, Cena oferowana brutto: 180,07 zł, Termin dostawy: 24 godziny.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60 %, Termin dostawy 40%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60 pkt. + Termin dostawy 40 pkt. = Łącznie 100 pkt. oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych  i spełnia warunki określone w SIWZ.

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty – Zbiorcze zestawienie ofert wraz z punktacją stanowi Załącznik Nr 1 do pisma.

 

 

 

 

ZATWIERDZAM

Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

Jednostki Budżetowej w Płocku

Krzysztof Kelman

 

OGŁOSZENIE

SIWZ

SIWZ - OPZ

SIWZ - WZÓR UMOWY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE O WYBORZE

OGŁOSZENIE O WYBORZE - ZAŁĄCZNIK NR 1


^ do góry