Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Archiwum Przetargi powyżej 30 000 Euro

Dostawa soli syntetycznej do akwariów morskich, medium filtracyjnego do usuwania fosforanów z wody akwariowej oraz węgla aktywnego do filtracji wody akwariowej

Płock, dnia 06.04.2020 r.

AT – ZP – 226 | 4 | 2020
www.zoo.plock.pl

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej jako: ustawa Pzp  Zamawiający - Gmina – Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa soli syntetycznej do akwariów morskich, medium filtracyjnego do usuwania fosforanów
z wody akwariowej oraz węgla aktywnego do filtracji wody akwariowej
”.

W wyniku badania i oceny ofert wybrano w poszczególnych częściach oferty złożone przez:

część 1KORAL Piotr Bilski, ul. Oriona 2 01-934 Warszawa, Cena oferowana brutto: 36.791,00 zł, Termin dostawy: 24 godziny.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60 %, Termin dostawy 40%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60 pkt. + Termin dostawy 40 pkt. = Łącznie 100 pkt. oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych  i spełnia warunki określone w SIWZ.

część 2 – MG SERWIS Mariusz Gościniak, ul. Browarna 41 09-401 Płock, Cena oferowana brutto: 15.500,00 zł, Termin dostawy: 24 godziny.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60 %, Termin dostawy 40%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60 pkt. + Termin dostawy 40 pkt. = Łącznie 100 pkt. oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych  i spełnia warunki określone w SIWZ.

część 3KORAL Piotr Bilski, ul. Oriona 2 01-934 Warszawa, Cena oferowana brutto: 42.298,00 zł, Termin dostawy: 24 godziny.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60 %, Termin dostawy 40%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60 pkt. + Termin dostawy 40 pkt. = Łącznie 100 pkt. oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych  i spełnia warunki określone w SIWZ.

część 4 – MG SERWIS Mariusz Gościniak, ul. Browarna 41 09-401 Płock, Cena oferowana brutto: 8.247,40 zł, Termin dostawy: 24 godziny.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60 %, Termin dostawy 40%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60 pkt. + Termin dostawy 40 pkt. = Łącznie 100 pkt. oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych  i spełnia warunki określone w SIWZ.


Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty – Zbiorcze zestawienie ofert wraz z punktacją stanowi Załącznik Nr 1 do pisma.

ZATWIERDZAM
Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
Jednostki Budżetowej w Płocku

Krzysztof Kelman

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT - Załącznik nr 1

OGŁOSZENIE

SIWZ

SIWZ OPZ

WZÓR UMOWY

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Z 11.03.2020 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


^ do góry