Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Archiwum Przetargi powyżej 30 000 Euro

DOZOROWANIE I OCHRONA TERENU, OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA MOZ-JB W PŁOCKU OD DNIA 01.07.2020r. DO DNIA 31.12.2020r.

Płock, dnia 01.07.2020 r.

 

AT - ZP- 226 | 9 | 2020

                                                                                                                                 www.zoo.plock.pl

                                                                                  Tablica Ogłoszeń

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: postępowania na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na „DOZOROWANIE I OCHRONA TERENU, OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA MOZ – JB W PŁOCKU OD DNIA 01.07.2020r. DO DNIA 31.12.2020r.

 

       Zamawiający: Gmina – Miasto Płock,  Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa  w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 informuje, że w dniu 30.06.2020 r. udzielił zamówienia  w przedmiotowym postępowaniu konsorcjum firm:

 

Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. z o.o.; ul. Chmielna 34; 00-020 Warszawa - LIDER KONSORCJUM                                                           

Agencja Ochrony MK Sp. z o.o.; ul. Jana Kazimierza 64 lok. 128; 01-248 Warszawa - UCZESTNIK KONSORCJUM

 

 

  ZATWIERDZAM

 Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego      

 Jednostki Budżetowej w Płocku

  Krzysztof Kelman

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

INFORMCJA O WYBORZE OFERTY 2

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 2 - ZAŁĄCZNIK NR.1

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - ZAŁĄCZNIK NR. 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE TABLICA

WZÓR UMOWY

OGŁOSZENIE

 


^ do góry