Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Archiwum Przetargi powyżej 30 000 Euro

Dostawa pokarmu dla ptaków, gadów, ryb i dla pozostałych zwierząt dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2020

 

Płock, dnia 12.10.2020 r.

 

AT – ZP – 226 | 16 | 2020

                                                                                                         

 

Tablica Ogłoszeń

 

INFORMACJA O WYBORZE

 NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej jako: ustawa Pzp  Zamawiający - Gmina – Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa pokarmu dla ptaków, gadów, ryb i dla pozostałych zwierząt dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2020”

 

W wyniku badania i oceny ofert wybrano w poszczególnych częściach oferty złożone przez:

 

część 1 – Cricketsfarm Katarzyna Lipska, ul. Główna 12c, 20-829 Lublin, Cena oferowana brutto: 20.044,73 zł, Termin dostawy: 24 godziny.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60 %, Termin dostawy 40%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60 pkt. + Termin dostawy 40 pkt. = Łącznie 100 pkt. oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych  i spełnia warunki określone w SIWZ.

 

część 2 – MG SERWIS Mariusz Gościniak, ul. Browarna 41, 09-401 Płock, Cena oferowana brutto: 11.788,92 zł, Termin dostawy: 24 godziny.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60 %, Termin dostawy 40%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60 pkt. + Termin dostawy 40 pkt. = Łącznie 100 pkt. oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych  i spełnia warunki określone w SIWZ.

 

część 3 – MG SERWIS Mariusz Gościniak, ul. Browarna 41, 09-401 Płock, Cena oferowana brutto: 21.855,96 zł, Termin dostawy: 24 godziny.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60 %, Termin dostawy 40%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60 pkt. + Termin dostawy 40 pkt. = Łącznie 100 pkt. oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych  i spełnia warunki określone w SIWZ.

 

część 4 – MG SERWIS Mariusz Gościniak, ul. Browarna 41, 09-401 Płock, Cena oferowana brutto: 5.576,47 zł, Termin dostawy: 24 godziny.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60 %, Termin dostawy 40%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60 pkt. + Termin dostawy 40 pkt. = Łącznie 100 pkt. oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych  i spełnia warunki określone w SIWZ.

 

część 5 – MG SERWIS Mariusz Gościniak, ul. Browarna 41, 09-401 Płock, Cena oferowana brutto: 4.567,59 zł, Termin dostawy: 24 godziny.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60 %, Termin dostawy 40%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60 pkt. + Termin dostawy 40 pkt. = Łącznie 100 pkt. oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych  i spełnia warunki określone w SIWZ.

 

część 6 – MG SERWIS Mariusz Gościniak, ul. Browarna 41, 09-401 Płock, Cena oferowana brutto: 180,07 zł, Termin dostawy: 24 godziny.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60 %, Termin dostawy 40%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60 pkt. + Termin dostawy 40 pkt. = Łącznie 100 pkt. oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych  i spełnia warunki określone w SIWZ.

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty – Zbiorcze zestawienie ofert wraz z punktacją stanowi Załącznik Nr 1 do pisma.

 

 

 ZATWIERDZAM

                      Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego                         

  Jednostki Budżetowej w Płocku

 

 Krzysztof Kelman

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE

OGŁOSZENIE O WYBORZE - ZAŁĄCZNIK NR.1

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT         

OGŁOSZENIE

SIWZ DZIAŁ I

SIWZ DZIAŁ II OPZ

SIWZ DZIAŁ III UMOWA

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2


^ do góry