Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Archiwum Przetargi powyżej 30 000 Euro

Dostawa i dystrybucja energii cieplnej dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostki Budżetowej w Płocku

Płock, dnia 08.10.2021 r.

AT - ZP - 226 | 36 | 2020                                                     

www.zoo.plock.pl
Tablica Ogłoszeń

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Dotyczy: Dostawa i dystrybucja energii cieplnej dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku.

 

Zamawiający: Gmina – Miasto Płock,  Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 informuje, że w dniu 04.10.2021 r. udzielił zamówienia w przedmiotowym postępowaniu (Część III - Budynek C - budynek dydaktyczno – biurowy zlokalizowany na działce nr 846 o mocy 250 kW) prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki firmie:

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.
ul. Słonimskiego 1A
50-304 - Wrocław

 

ZATWIERDZAM
Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
Jednostki Budżetowej w Płocku

Krzysztof Kelman

 


^ do góry