Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Archiwum Przetargi powyżej 30 000 Euro

Dostawa pokarmu dla ptaków, gadów, ryb i dla pozostałych zwierząt dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2021

Płock, dnia 21.12.2020 r.

AT – ZP – 226 | 32 | 2020

                                                                                                         

 

INFORMACJA O WYBORZE

 NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej jako: ustawa Pzp  Zamawiający - Gmina – Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa pokarmu dla ptaków, gadów, ryb i dla pozostałych zwierząt dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2021”

 

W wyniku badania i oceny ofert wybrano w poszczególnych częściach oferty złożone przez:

 

część 1 – Cricketsfarm Katarzyna Lipska, Motycz-Józefin 59A, 21-008 Tomaszowice, Cena oferowana brutto: 69.609,41 zł, Termin dostawy: 24 godziny.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60 %, Termin dostawy 40%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60 pkt. + Termin dostawy 40 pkt. = Łącznie 100 pkt. oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych  i spełnia warunki określone w SIWZ.

 

część 2 – MG SERWIS Mariusz Gościniak, ul. Browarna 41 09-401 Płock, Cena oferowana brutto: 39.113,23 zł, Termin dostawy: 24 godziny.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60 %, Termin dostawy 40%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60 pkt. + Termin dostawy 40 pkt. = Łącznie 100 pkt. oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych  i spełnia warunki określone w SIWZ.

 

część 3 – MG SERWIS Mariusz Gościniak, ul. Browarna 41 09-401 Płock, Cena oferowana brutto: 59.523,66 zł, Termin dostawy: 24 godziny.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60 %, Termin dostawy 40%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60 pkt. + Termin dostawy 40 pkt. = Łącznie 100 pkt. oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych  i spełnia warunki określone w SIWZ.

 

część 4 – MG SERWIS Mariusz Gościniak, ul. Browarna 41 09-401 Płock, Cena oferowana brutto: 55.135,30 zł, Termin dostawy: 24 godziny.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60 %, Termin dostawy 40%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60 pkt. + Termin dostawy 40 pkt. = Łącznie 100 pkt. oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych  i spełnia warunki określone w SIWZ.

 

część 5 – MG SERWIS Mariusz Gościniak, ul. Browarna 41 09-401 Płock, Cena oferowana brutto: 14.288,16 zł, Termin dostawy: 24 godziny.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60 %, Termin dostawy 40%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60 pkt. + Termin dostawy 40 pkt. = Łącznie 100 pkt. oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych  i spełnia warunki określone w SIWZ.

 

część 6 – MG SERWIS Mariusz Gościniak, ul. Browarna 41 09-401 Płock, Cena oferowana brutto: 7.016,80 zł, Termin dostawy: 24 godziny.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60 %, Termin dostawy 40%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60 pkt. + Termin dostawy 40 pkt. = Łącznie 100 pkt. oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych  i spełnia warunki określone w SIWZ.

 

część 7 – MG SERWIS Mariusz Gościniak, ul. Browarna 41 09-401 Płock, Cena oferowana brutto: 4.320,00 zł, Termin dostawy: 24 godziny.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60 %, Termin dostawy 40%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60 pkt. + Termin dostawy 40 pkt. = Łącznie 100 pkt. oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych  i spełnia warunki określone w SIWZ.

 

część 8 – MG SERWIS Mariusz Gościniak, ul. Browarna 41 09-401 Płock, Cena oferowana brutto: 972,00 zł, Termin dostawy: 24 godziny.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60%, Termin dostawy 40%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60,00 pkt. + Termin dostawy 40 pkt. = Łącznie 100 pkt. oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych  i spełnia warunki określone w SIWZ.

 

część 9 – MG SERWIS Mariusz Gościniak, ul. Browarna 41 09-401 Płock, Cena oferowana brutto: 625,05 zł, Termin dostawy: 24 godziny.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60 %, Termin dostawy 40%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60 pkt. + Termin dostawy 40 pkt. = Łącznie 100 pkt. oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych  i spełnia warunki określone w SIWZ.

 

część 10 – MG SERWIS Mariusz Gościniak, ul. Browarna 41 09-401 Płock, Cena oferowana brutto: 3.724,44 zł, Termin dostawy: 24 godziny.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60 %, Termin dostawy 40%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60 pkt. + Termin dostawy 40 pkt. = Łącznie 100 pkt. oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych  i spełnia warunki określone w SIWZ.

 

część 11 – MG SERWIS Mariusz Gościniak, ul. Browarna 41 09-401 Płock, Cena oferowana brutto: 35.163,76 zł, Termin dostawy: 24 godziny.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60 %, Termin dostawy 40%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60 pkt. + Termin dostawy 40 pkt. = Łącznie 100 pkt. oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych  i spełnia warunki określone w SIWZ.

 

część 12 – MG SERWIS Mariusz Gościniak, ul. Browarna 41 09-401 Płock, Cena oferowana brutto: 270,11 zł, Termin dostawy: 24 godziny.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60 %, Termin dostawy 40%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60 pkt. + Termin dostawy 40 pkt. = Łącznie 100 pkt. oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych  i spełnia warunki określone w SIWZ.

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty – Zbiorcze zestawienie ofert wraz z punktacją stanowi Załącznik Nr 1 do pisma.

 

 

 

 

ZATWIERDZAM

Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

Jednostki Budżetowej w Płocku

 

 

Krzysztof Kelman

 

do pobrania:

INFORMACJA O WYBORZE

ZAŁĄCZNIK NR 1

OGŁOSZENIE

DZIAŁ I

DZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ III - WZÓR UMOWY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 


^ do góry