Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Ogłoszenia

Konkurs na najem placu o powierzchni 4 m naprzeciw basenu pingwinów

Płock, dnia 23.03.2018 r.

AT – SA  – 233 | 11 | 2018

www.zoo.plock.pl
Tablica Ogłoszeń, BIP

OGŁOSZENIE O WYNIKU – PONOWNY WYBÓR

Dotyczy: konkursu na najem placu o powierzchni 4 m² – naprzeciw basenu pingwinów na cele handlowo – usługowe.

Wynajmujący – Gmina-Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock,
ul. Norbertańska 2 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Oferent, który wygrał konkurs odstąpił od podpisania umowy.

Wobec powyższego w wyniku powtórzenia czynności dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty Wynajmujący wybrał ofertę złożoną przez firmę:

Familijna spółka cywilna
Katarzyna Woroniecka, Krzysztof Bromka
ul. Kochanowskiego 6/17
09-400 Płock

Oferowana przez w/w firmę miesięczna stawka czynszu za najem 1 m2 powierzchni placu wynosi 550,00 zł/m2 netto, co daje łączny miesięczny czynsz w wysokości 2.200,00 zł netto miesięcznie.
 

ZATWIERDZAM
Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
Jednostka Budżetowa w Płocku
Krzysztof Kelman


^ do góry