Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Ogłoszenia

Konkurs na najem placu o powierzchni 4 m przy tarasie widokowym

Płock, dnia 27.04.2018 r.

AT – SA  – 233 | 27 | 2018

www.zoo.plock.pl
Tablica Ogłoszeń, BIP

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

Dotyczy: konkursu na najem placu o powierzchni 4 m² – przy tarasie widokowym na cele handlowo – usługowe.

Wynajmujący - Gmina-Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock,
ul. Norbertańska 2 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

Biorąc powyższe pod uwagę konkurs zostaje unieważniony.

 

ZATWIERDZAM
Dyrektor
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa w Płocku

Krzysztof Kelman

                                                                        

                                               


^ do góry