Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Ogłoszenia

Konkurs na najem budynku o powierzchni 129,15 m2 na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

Płock, dnia 18.02.2020 r.

 

AT – SA  – 233 | 2 | 2020

 www.zoo.plock.pl

Tablica Ogłoszeń, BIP

 

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

 

Dotyczy: konkursu na najem budynku administracyjno-gospodarczego
o powierzchni 129,15 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

 

Wynajmujący - Gmina-Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa   w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

 

Biorąc powyższe pod uwagę konkurs zostaje unieważniony.

 

 

 

                                                                                  ZATWIERDZAM

                                                                                          Dyrektor    

                                            Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa w Płocku

                Krzysztof Kelman

                                                                        

 


^ do góry