Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Ogłoszenia

Konkurs na najem części budynku o powierzchni 61,44 m2 na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

                                                 Płock, dnia 17.06.2020 r.

AT – SA  – 233 | 34 | 2020

 www.zoo.plock.pl

Tablica Ogłoszeń, BIP

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

 

Dotyczy: konkursu na najem części budynku administracyjno-gospodarczego o powierzchni 61,44 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

 

Wynajmujący - Gmina-Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

 

Biorąc powyższe pod uwagę konkurs zostaje unieważniony.

 

 

 

ZATWIERDZAM

Dyrektor 

Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa w Płocku

Krzysztof Kelman

                                                                        

                                                                        

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

OGŁOSZENIE

WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR. 1

 


^ do góry